2020-02-05 Halmstad

Samrådsprocessen är avslutad

Yttrandetiden för samrådet gällande ansökan om nytt miljötillstånd för Atomiseringsverket i Halmstad har nu gått ut. Höganäs tackar för de synpunkter och kommentarer som kommit in.

I samrådsprocessen framkom ett behov av att ytterligare utreda företagets behov av vatten i produktionen. Höganäs har därför beslutat att skjuta på den nya tillståndsansökan.

– Vi har inte bestämt någon ny tidsplan utan ska nu fokusera på vattenfrågan innan vi tar ställning till hur vi går vidare, säger Sara Holgersson som är projektledare för tillståndsansökan.

Insikt, lokala nyheter om våra anläggningar i Höganäs och Halmstad

Läs Insikt

Presskontakt

Emma Lefdal
VP Corporate Communications