2018-11-06 - 2018-11-06 Göteborg

GAME-dagen 2018

Björn Haase, chef för området icke metalliska material på Höganäs är en av talarna vid GAME-dagen i Göteborg, som har fokus på hur Västsverige kan bli ledande i partnerskap och genomförande av Agenda 2030.

Eventets hemsida

Contact

Renée Löfgren
Market Communication Manager