Iron fortification

For all types of flour and cereal

Over more than 50 years, we have developed a unique competence in iron fortification. Our 'enrichment technology' and specialist knowledge in the field enables us to produce purpose designed elemental iron products for all types of flour and cereal.

NutraFine® represents the latest generation of elemental iron formed from our long-term commitment to flour fortification. The range has been specifically developed to satisfy the needs and requirements of premixers, millers, bakers and, of course people.

Benefits

  • Enables refinement of trace elements to an absolute minimum
  • Can be reduced to smallest structure possible for easy absorption
  • High relative biological value (RBV)
  • Consistent level of purity and quality
  • No effect on colour and taste after fortification
  • Less adversely affected by heat and humidity than other solutions
  • Flour quality unaltered
  • Convenient packaging for storage and mixing
  • Most cost effective solution for flour fortification

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling

Metallpulverteknik erbjuder obegränsade möjligheter. Våra kunder kan inte bara reducera material- och energiförbrukning, utan också utnyttja nya och bättre lösningar som gör slutprodukten effektivare och billigare.

Vi tror att den inbyggda kraften i metallpulver kan användas i betydligt större utsträckning än vad som är fallet idag. Vi är också övertygade om att metallpulver kan bidra till en hållbar miljö. Med metallpulverlösningar kan vi bidra till att lösa många problem i samhället, till exempel resursbrist, brist på rent vatten och behov av förnybar energi.

"Vi inspirerar industrin att göra mer med mindre eftersom vi vill skapa en hållbar värld för framtida generationer."