Minska koldioxidavtrycket med biokol
Några exempel

Minska koldioxidavtrycket med biokol

På Höganäs utforskar vi olika sätt att minska vårt koldioxidavtryck för att kunna nå det mycket ambitiösa målet med nettonollutsläpp till 2037. Att ersätta fossilt kol med biokol i järnsvampprocessen är ett sätt att nå detta mål.

Järn- och stålindustrin, där metallpulver ingår, är en av världens största industrier och släpper ut stora mängder koldioxid. Den står för cirka 20 procent av den globala energiförbrukningen inom industrisektorn, och mycket av denna energi härrör från fossilbaserade bränslen. För att göra den nödvändiga omställningen måste branschen hitta ett effektivt, miljövänligt och hållbart substitut till koks och kol. Och biokol kan vara en av de tänkbara lösningarna.

– Att ersätta fossilt kol med förnybara bränslen är mer komplicerat än det låter, säger Ryan Robinson, processutvecklingsingenjör på Höganäs. Vår fossila, kolbaserade process har utvecklats under mer än 100 år och även små förändringar kan få stora konsekvenser för både processen och produktkvaliteten, säger Ryan Robinson, processutvecklingsingenjör på Höganäs.

Höganäs använder för närvarande fossilt kol som reduktionsmedel för att omvandla järnmalm till järnsvamp. Företaget har dock med framgång genomfört småskaliga tester med biokol tillverkat av biomassa. Under 2022 gick projektet från småskaliga till fullskaliga tester. Projektet stöds av både Energimyndigheten och Luleå tekniska universitet.

– När vi såg att de småskaliga testerna, både i labbet och i produktionen, inte påverkade kvaliteten på Höganäs järnsvamp började vi planera fullskaliga tester med upp till 20 procent biokol.

Höganäs beräknas på så sätt kunna minska sina fossila koldioxidutsläpp i Sverige med mer än 10 procent, säger Elin Hernebrant, utvecklingsingenjör på Höganäs.

 Tyvärr drabbades projektet av bakslag sommaren 2022 till följd av en brand.

– Om allt går enligt planerna kommer vi att återuppta de fullskaliga testerna senare under 2023. De kommer att visa om denna andel biokol kan användas permanent i vår produktion för att minska utsläppen, samtidigt som järnsvampens höga kvalitet bibehålls, säger Elin Hernebrant.

 

     
 

Biokol istället för fossil koks

  • Biokol kan användas i Höganäs två huvudprocesser för metallpulverproduktion: järnsvampprocessen och atomiseringsprocessen.
  • Om de fullskaliga testerna blir framgångsrika kommer Höganäs att kunna använda 20 procent biokol i processerna.
  • Detta förväntas minska Höganäs koldioxidutsläpp med över 10 procent, eller cirka 27 000 ton per år.
  • Projektet stöds av Energimyndigheten och sker i samarbete med Luleå tekniska universitet.