Johan Walther med lastbilar
Några exempel

Tunga ekipage sparar bränsle

2016 började Höganäs testa transporter med hög lastkapacitet (High Capacity Transport – HCT) på sträckan Höganäs–Helsingborg. HCT-ekipage kan transportera två containrar istället för en. Fullt utbyggt skulle det halvera antalet transporter. Preliminära data från 2017 och 2018 visar på lovande resultat – vi har nått målet att minska bränsleförbrukningen med 35 procent, och i och med övergången till förnybar HVO-diesel har koldioxidutsläppen minskat med 88 procent. 

”Vi hoppas få ett permanent tillstånd för HCT-transporter vilket skulle innebära en halvering av antalet transporter när systemet är helt implementerat”, säger Johan Walther, logistikansvarig i Sverige.