Främjar ekosystemen för att motverka klimatförändringar
Några exempel

Främjar ekosystemen för att motverka klimatförändringar

Utöver klimatförändringarna är förlusten av biologisk mångfald omedelbara och sammanflätade hot mot vår planet. För att fullt ut förstå hur vi påverkar biotoperna och den biologiska mångfalden kring våra anläggningar började vi kartlägga den lokala miljön. Syftet är att främja biologisk mångfald och goda ekosystem.

Goda ekosystem ger oss ren luft, rent vatten och bra jordar för livsmedelsproduktion. De kan också bidra till att motverka klimatförändringarna, vilket är en av anledningarna till att fokus på biologisk mångfald har stärkts betydligt under de senaste åren. I december 2022 satte man punkt för FN:s konferens om biologisk mångfald (COP15) i Kanada med ett historiskt avtal som innehåller mål om att skydda en tredjedel av världens biologiska mångfald till 2030.

2020 inledde Höganäs ett projekt för att kartlägga biodiversitets- och ekosystemtjänster kring anläggningen i Höganäs. Målet var att ta reda på mer om de djur- och växtarter som omger oss, deras status och hur vår verksamhet påverkar dem.

– Genom att kartlägga biodiversitets- och ekosystemtjänsterna förstår vi hur vårt företag påverkar den omgivande miljön. Därigenom kan vi prioritera att minska de utsläpp som har betydande påverkan på den omgivande miljön. Vi kan också arbeta med olika aktörer för att förbättra ekosystemens robusthet”, säger Frida Lindbladh, miljöingenjör inom miljö och säkerhet.

Kartläggningen av biologisk mångfald fortsatte under 2021 med en fördjupad studie på anläggningen i Höganäs. Under 2022 har vi tagit ytterligare steg genom att undersöka effektiva sätt att följa förändringarna över tid. Eftersom vi främst tittar på vår långsiktiga påverkan på naturen kommer de kortsiktiga variationer som alltid förekommer att försvåra användandet av vissa övervakningsmetoder.

 – Vi tittar nu på möjligheten att fastställa en referensnivå för biologisk mångfald i Höganäs. Som ett möjligt nästa steg kan vi använda fjärranalys och satelliter för att hjälpa oss att spåra förändringarna i vegetationen runt anläggningen i Höganäs. Om försöken är framgångsrika har jag goda förhoppningar om att kunna använda tekniken på alla anläggningar globalt, säger Frida.

 

     
 

Förstå ekosystemen

  • Höganäs kartlade biodiversitets- och ekosystemtjänster kring anläggningen i Höganäs under 2020 och 2021.
  • Under 2022 genomfördes en förstudie i syfte att hitta det mest effektiva sättet att spåra förändringar i naturen.
  • Nästa steg är att använda fjärranalys och satelliter för att spåra förändringar i till exempel vegetationen kring fabrikerna.
  • Syftet är att få en djupare förståelse för hur vi påverkar omgivande ekosystem och kunna vidta effektiva åtgärder för att minimera skador och öka vår positiva påverkan.