Fallstudie

Du är inbjuden till en öppen dialog

På alla orter där vi har verksamhet har vi ett ansvar att upprätthålla en aktiv och öppen dialog där vi informerar lokalsamhället om våra aktiviteter och lyssnar på deras åsikter. Vi välkomnar även spontan återkoppling från våra grannar, och alla anläggningar har kommunikationskanaler och rutiner för hantering av klagomål.

I Höganäs och Halmstad, där vi har våra största produktionsanläggningar, kommunicerar vi via vårt nyhetsbrev Insikt  som ges ut i pappersformat 2–3 gånger per år. På vår anläggning i Brasilien, som ligger mycket nära ett bostadsområde med restauranger och butiker, har vi lanserat  Conexão, ett nyhetsbrev på portugisiska. Mellan de tryckta utgåvorna uppdaterar vi kontinuerligt vår lokala webbplats. I nyhetsbrevet uppmuntrar vi de kringboende att framföra sina åsikter och frågor till oss. Genom öppen dialog med kringboende och lokalsamhället har vi nått goda resultat i flera projekt som rör lokal infrastruktur.

Baserat på de goda exempel vi redan har inom koncernen vill vi utveckla ett eget och konsekvent sätt att föra dialog med våra intressenter på alla Höganäs verksamhetsorter.