Bevattning och trädplantering i Indien
Några exempel

Bevattning och trädplantering i Indien

Höganäs hjälpte byn Waghluj i västra Indien med att reparera en bevattningsdamm och plantera tusentals fruktträd. Investeringarna har som mål att främja livsmedelssäkerhet och självförsörjning.

Jordbrukssamhället Waghluj är beroende av sin bevattningsdamm som byggdes 1972 och behövde repareras. Höganäs har ett långsiktigt engagemang i byn och donerade nödvändiga medel för att reparera den läckande dammen 2021.

Plantering av fruktträd – en investering för framtiden

Efter diskussioner med byns ledare och 60 lokala lantbrukare donerade Höganäs cirka 2 400 mangoträd och andra fruktträd till samhället, där varje lantbrukare fick 40 trädplantor. Lantbrukarna planterade träden på sin mark och har som mål att sälja frukten på lokala marknader framöver. Andra fruktträd planterades på en gemensam yta som resurs för hela byn. 

– Vi har etablerat ett långsiktigt samarbete med invånarna i Waghluj eftersom området brukar drabbas av torka och medelinkomsten ligger långt under det regionala genomsnittet, förklarar Sharad Magar, tillverkningschef på Höganäs i Indien. – Genom att reparera bevattningsdammen kunde vi plantera tusentals träd på obrukad mark vilket kommer att gynna samhället i många år framöver.