Arbeta med förändringar kräver specialkunskaper

Arbeta med förändringar kräver specialkunskaper

Att hitta och behålla rätt kompetens är en utmaning, inte bara för Höganäs, utan för hela branschen. Därför beslöt Höganäs att ta fram en e-utbildningsplattform som beskriver fördelarna med sintrade komponenter – Höganäs Academy.

Plattformen är indelad i två områden: den ena riktar sig till medarbetare på Höganäs och den andra till konstruktörer, ingenjörer och personer som fattar inköpsbeslut.

– En verkligt hållbar organisation bör främja och välkomna livslångt lärande. I en dynamisk värld med omvälvande förändringar måste vi vara flexibla. Höganäs Academy är en plattform där vi delar med oss av koncentrerad, sammanställd och strukturerad kunskap, säger Fredrik Vinnerborg, Competence Technology Leader.

Höganäs ambition med utbildningarna inom pressning och sintring av metallpulver är att se till att alla medarbetare förstår vad som utgör kundvärde och hur detta värde kan skapas och fångas upp. För den externa plattformen är målet att främja pulvermetallurgi och belysa dess inneboende styrkor som låg vikt, resurseffektivitet och kostnadseffektivitet.

På både den interna och externa plattformen har nya kurser om pressning och sintring tillkommit under det senaste året. Den interna plattformen har nu sex kurser och den externa erbjuder fem kurser.

– Kurserna innehåller information om tillämpningar, hur man konstruerar bättre komponenter och hur de tillverkas, säger Fredrik Vinnerborg.

Det här är ett ständigt pågående arbete, och Höganäs kommer att fortsätta att diskutera hur man bättre kan stödja aktiviteter inom komponentutveckling.

– Vi har arbetat med att ta fram materialdatabaser, men skulle helst vilja ha ett verktyg som underlättar ingenjörsarbetet och kostnadsbedömningen av nya sintrade komponenter, säger Fredrik Vinnerborg.

 

     
 

Höganäs Academy

  • Höganäs Academy är en e-utbildningsplattform för både interna och externa användare.
  • Den interna plattformen är en utbildningsportal. Sex av kurserna handlar om pressning och sintring.
  • Den externa plattformen består av fem kurser inom pressning och sintring.