Livscykelanalys för att påskynda hållbarhetsomställningen
Några exempel

Livscykelanalys för att påskynda hållbarhetsomställningen

Höganäs använder livscykelanalys (LCA) som verktyg för att förbättra sina processer och produkternas miljöprestanda. Våra livscykelanalyser kan också utföras i samarbete med våra kunder och baserat på data från deras specifika tillämpningar av våra produkter.

Simon TanYang Cao
Simon Tan, Simon Tan, teknisk direktör på Höganäs i Kina ochYang Cao, Vice President för NBTM

Vi har haft ett mycket givande samarbete med NBTM New Materials Group Co., Ltd, en av de största tillverkarna av pulvermetallkomponenter i Kina.

– Samarbetet med Höganäs har varit viktigt för att identifiera hur vi kan förbättra våra tillverkningsprocesser och minska utsläppen av koldioxid. Vi har också ökat vår förståelse för hur vi kan samla in relevanta data för att göra dessa bedömningar, säger Yang Cao, Vice President för NBTM.

Livscykelanalyser och resultaten av dessa är viktiga på många sätt. De kan identifiera hur vi ytterligare kan närma oss vårt mål med nettonollutsläpp från vagga till grind senast 2037. De hjälper även våra kunder att förstå hur vårt hållbarhetserbjudande kan göra det lättare för dem att uppfylla sina åtaganden.

– Nu leder vi hela branschen i riktning mot hållbarhet, säger Yang Cao om hur NBTM kan använda livscykelanalyser för att föregå med gott exempel.

Höganäs och NBTM har tagit fram livscykelanalyser för vissa NBTM-produkter i ett gemensamt projekt.

– Det är mycket tidskrävande att samla in data, och vissa av de siffror som behövs är helt enkelt inte tillgängliga för Höganäs. Samarbetet med NBTM ger oss ett bredare perspektiv och den gemensamma kunskapen är förutsättningen för att hitta förbättringsmöjligheter i både våra produkter och processer, säger Simon Tan, teknisk direktör på Höganäs i Kina.

Information om miljöpåverkan från processer och produkter har blivit allt viktigare för att uppfylla både lagkrav och kundkrav.

– Vissa kunder efterfrågar redan data från livscykelanalyser, och vi tror att detta intresse kommer att öka, säger Yang Cao.

När Höganäs väljer att samarbeta kring livscykelanalyser med andra organisationer är det viktigt att de har höga ambitioner och en stark hållbarhetsagenda.

– Vi ser redan stora fördelar med att använda livscykelanalyser i produktionsprocesser (LCA på processnivå) och vid produktutveckling (LCA på produktnivå). Vi kommer att fortsätta arbeta med aktörer som NBTM, vilket förhoppningsvis kommer att leda till en snabbare omställning av hela branschen, säger Babak Kianian, specialist på livscykelanalys inom Group Sustainability på Höganäs i Sverige.