Omvandla avfall till resurser

Omvandla avfall till resurser

Att återvinna material från vår produktion är en viktig åtgärd för att minska behovet av jungfruliga (nya) råvaror och mängden avfall som går till deponi. På Höganäs i Brasilien tog teamet fram en omvänd logistikplan som bidrar till att återföra avfall till leveranskedjan.

Höganäs har åtagit sig att minska mängden avfall som går till deponi. Höganäs team i Brasilien startade projektet ”The reverse logistics plan” för att bidra till minskad deponering. Denna omvända logistikplan gör att avfall som vanligen kastas återgår till leveranskedjan.

Omvänd logistik som koncept är definitivt ett hållbart initiativ. I dag är avfallshantering en kritisk fråga, i både Brasilien och övriga världen. Vår utmaning är att starta detta arbete inom företaget och successivt påverka vårt samhälle och vår omgivning.

Strategin utformades under 2022 och när projektet inleddes var fokus först på en viss typ av produktionsavfall – formrör av kartong – i testsyfte. Formrören används för att stödja plasten i transportförpackningarna för vissa av Höganäs produkter.

Vi och vår leverantör befinner oss fortfarande i testfasen. Eftersom vår avfallsproduktion är liten tar det tid att ackumulera tillräckligt med avfall för återvinning.

Formrören samlas in manuellt och förvaras i en särskild behållare i en lagerbyggnad. När tillräckligt med material samlats in skickas behållaren tillbaka till leverantören för återanvända materialet i samma syfte.

Den omvända logistikplanen är ett verktyg som hjälper både Höganäs och våra leverantörer att skapa kretslopp inom leveranskedjan. Den bidrar till minskade kostnader för avfallshantering och till återanvändning vid tillverkning av andra produkter.

För att planen ska uppnå sin fulla potential måste hela företaget involveras och leverantörerna engageras.

Miljö-, inköps- och logistikteamen är involverade, och målet är att kartlägga allt avfall som kan omfattas av omvänd logistik med nuvarande leverantörer. I slutet av 2023 vill vi implementera denna avfallshantering för att producera så lite avfall som möjligt.

 

     
 

Omvänd logistikplan

  • Projektet startade 2022 med målet att återföra mer avfallsmaterial till produktionsprocessen och minska mängden material som deponeras.
  • Formrör av kartong är det första materialet i projektet som samlas in och sedan skickas tillbaka till producenten för att återanvändas i produktionen och skapa ett kretslopp.