Amber Neilan
Karriär

Nyfikenhet hennes drivkraft

Amber Neilan är nyfiken av naturen. Och när hon blir nyfiken på något har hon drivkraften att följa upp och ta reda på svaren själv. Höganäs ger henne frihet och uppmuntran att följa sin nyfikenhet.

Amber, som är serviceingenjör på Höganäs i USA, ville vid ett tillfälle få veta mer om hur en av kunderna jobbade. Hon fattade då det kloka, men inte självklara beslutet att arbeta hos kunden i några månader.

”Jag hade hanterat dem som kund, så jag visste en del om vad de sysslade med och vilka problem de hade haft, men det var allt”, säger Amber. ”Genom att arbeta där fick jag all den information jag behövde, samtidigt som de fick tillgång till min expertis.”

Amber, som har examen från University of Pittsburgh i Johnstown, gjorde sitt examensarbete på Höganäs i USA och praktiserade där sommaren därpå. Efter examen anställdes hon på företaget.

Ambers nyfikenhet tas tillvara på daglig basis. Hon utför detektivarbete tillsammans med kunderna som tillverkar komponenter av Höganäs metallpulver. Det hon ofta måste reda ut är varför komponenter går sönder: använder kunden rätt pulver? Har de problem med sprickbildning vid kompaktering? Eller använder de kanske fel sintringstemperatur?

Eftersom Amber har valt en innovativ arbetsgivare kommer det alltid att dyka upp nya frågor som måste besvaras.