Angelica Szentesi
Karriär

Jag gillar när det händer saker

Höganäs anläggning i staden Ath i Belgien tillverkar 7 000 ton metallpulver varje år. Som assistent inom kundsupport med ensamt ansvar för tull och transport ser Angelica Szentesi till att pulvret levereras på rätt sätt till kunderna världen runt.

På logistikavdelningen på Höganäs i Belgien sjuder det alltid av aktivitet, och var och en av de fyra teammedlemmarna har ansvar för olika delar av världen. Angelica har hand om den tysktalande regionen. Hon hanterar många inköpsordrar per dag, bokar frakt, ser till att produkterna kan levereras i tid och ansvarar för tull och transport.

Ett annat viktigt moment i Angelicas jobb är att säkerställa att tullföreskrifter och -procedurer är uppfyllda och att alla är informerade om dessa.

– Jag håller mig uppdaterad om tullföreskrifter och ser till att de tillämpas korrekt inom företaget, förklarar hon.

Angelica koordinerar tullförfrågningar med andra avdelningar, vilket gör henne till ett välkänt ansikte för de 170 medarbetarna på anläggningen.

– Jag uppskattar särskilt att ha regelbunden kontakt med så många människor, säger hon. Det är definitivt inget skrivbordsjobb!

Angelica har varit särskilt duktig på att hantera tullärenden. 2012 såg hon till att Höganäs Belgien blev EU-certifierat som godkänd ekonomisk aktör (AEO) inom tullrelaterade frågor, vilket ger Höganäs särskild status som en pålitlig exportör.

– Jag är verkligen stolt över det certifikatet! säger Angelica. Det är skönt att se allt mitt hårda arbete bära frukt, samtidigt som företaget kan dra nytta av de smidiga och effektiva tullprocedurerna.