Crystal Liu
Karriär

Crystal är klar över sin framtid

Crystal Liu började jobba på Höganäs efter sin universitetsexamen. Nu, med gedigen branschkunskap och över sex års erfarenhet inom metallpulverområdet i bagaget, ser hon att ytbeläggningsmarknaden växer snabbt i Kina

Crystal tog en masterexamen inom ickejärnmetallurgi 2010. Hon valdes ut av Höganäs tack vare enastående resultat under rekryteringsprogrammet, och fick en tjänst på metallografilaboratoriet vid Asia Tech Centre (ATEC) i Shanghai.

Idag är Crystal arbetsledare inom teknisk support.

– Min huvuduppgift är att leda teamet på nio personer som hjälper vår försäljningsavdelning att lösa tekniska problem.

Crystal tror att ytbeläggningsmarknaden kommer att fortsätta att utvecklas i Kina.

– Jag är optimistisk eftersom det har gått mycket bra för Höganäs i Kina i år. Framtiden ser ljus ut men är samtidigt utmanande.