Jamie Washington
Karriär

Teamarbete på distans

Jamie Washington, elektrisk maskinexpert, är ett bra bevis på att distansarbete verkligen fungerar. Han ingår i Höganäs elmotorteam, men lämnar bara hemstaden Newcastle en gång i månaden för att träffa resten av teamet i Sverige. Modern teknik och standardiserade arbetssätt är avgörande enligt honom.

En entusiastisk professor och en mindre entusiastisk flickvän gjorde att Jamie Washington tackade ja till den heltidstjänst som Höganäs erbjöd honom, men inte till flytten till Sverige. Istället valde han att stanna i Newcastle och arbeta från ett kontor på universitetet. Han besöker Sverige ungefär en gång i månaden.

– Det är mitt jobb att ta fram idéer och koncept för motorer som använder sig av SMC, mjukmagnetiska pulvermaterial, som Somaloy®. Jag hjälper många kunder som har problem med sina motorer. Jag lär dem hur de ska använda materialet – man kan säga att det är mitt jobb att främja SMC.

Hur är det att arbeta på distans på det här sättet?

– Det är väldigt enkelt. Jag använder Skype och vi har veckomöten för att hålla oss uppdaterade. På det hela taget får jag mer gjort genom att vara skild från det övriga teamet. Om jag har ett projekt att slutföra kan jag fokusera helt på det och få det klart så fort som möjligt, utan onödiga distraktioner.