Karen Han
Karriär

Hur man får ut det mesta möjliga av multikulturella team

Med kontor och fabriker över hela världen är Höganäs ett multikulturellt företag i ordets rätta bemärkelse. Karen Han på Höganäs teknikcenter i Shanghai, Kina, säger att engagerade anställda och sammansvetsade team är två nyckelfaktorer för att dra maximal nytta av denna kulturella mångfald.

Karen beskriver sitt eget team – och hela teknikcentret – som ett utmärkt exempel på hur människor med olika bakgrund kan arbeta tillsammans. Det finns förstås utmaningar, och effektiv kommunikation är en av dem. Det avgörande, säger hon, är att ha ömsesidig respekt och förtroende för varandra.

”Vi kan ha olika uppfattningar, men om vi fortsätter att kommunicera och tar oss tid att lyssna på varandra kan vi övervinna hindren och hitta lösningar tillsammans.”

Att personalen är engagerad i sitt arbete och vill samarbeta är två andra viktiga faktorer för att få multikulturella team att fungera.

Karen anser att Höganäs kundutbildningsprogram, som hon är ansvarig för i sin region, är ett exempel på god praxis. Den grundläggande strukturen är global, men det görs lokala anpassningar som tar hänsyn till kulturella skillnader.