Kyle Unger
Karriär

Stolt över att kunna påverka människors liv

Många människor längtar efter ett jobb där de kan göra skillnad. Inte bara påverka det ekonomiska resultatet utan verkligen lämna ett positivt bidrag till samhället och förbättra vardagslivet för sina medmänniskor.

Kyle Unger, processingenjör inom Höganäs produktområde Environmental Solutions, vet att hans jobb är verkligt betydelsefullt. Och att veta att han arbetar på en lösning på en av mest akuta utmaningar världen står inför – förorenat vatten – känns mycket tillfredställande.

Nästan en miljard människor runt om i världen saknar tillgång till rent dricksvatten, och trender som urbanisering och befolkningstillväxt innebär att problemet bara växer. Ett relaterat problem är att 70 procent av avloppsvattnet från industrier i utvecklingsländer dumpas i vattendrag, vilket förvärrar miljö- och hälsoproblemen.

Det är just dessa reella och extremt allvarliga problem, som påverkar flera hundra miljoner människors liv över hela världen som Kyle hjälper till att lösa varje dag när han arbetar med att utveckla Höganäs vattenreningslösningar.

Höganäs Cleanit® LC-teknik använder ett specialutvecklat metallpulver som kan avlägsna olika typer av föroreningar från grundvatten och dricksvatten. Cleanit® EC å sin sida renar industriellt avloppsvatten.

Den stolthet han känner för sitt arbete, och den tillfredställelse det ger honom, får Kyle att göra sitt yttersta. ”Vi är ofta i labbet efter kontorstid”, säger han. ”Ibland är vi så nära att få fram resultat att vi inte kan vänta till dagen efter.”