Sandra Nilsson, civilingenjör
Karriär

Internationellt sammanhang för Sandra på Höganäs

Det är 20 år sedan Sandra Nilsson sommarjobbade på Höganäs och fick en positiv bild av företaget. Sedan i fjol är hon tillbaka, nu som chef för produktionsutveckling på Distaloyverket.

Sandra sommarjobbade på Höganäs medan hon studerade, och säger att hon har hållit sig uppdaterad om företagets utveckling genom åren. Efter sin civilingenjörsexamen arbetade hon först i Lund, men några år senare dök möjligheten upp att återvända till Höganäs.

– Höganäs har en lång och intressant historia och det är roligt att få vara en del av utvecklingen. Dessutom är det spännande med ett globalt, världsledande företag som kommer från lilla Höganäs, säger Sandra.

Hon berättar att företagets världsomspännande verksamhet var en bidragande orsak till att hon sökte sig till Höganäs. Hon har tidigare arbetat internationellt och tycker att det skapar en positiv känsla av att ingå i ett större sammanhang.

I sin nuvarande roll som chef för produktionsutveckling på Distaloyverket präglas tankesättet av att kunder, medarbetare och produktionsanläggningar finns över hela världen.

– Jag har tidigare främst arbetat med utveckling, och jämfört med det är det mycket mer action att jobba med produktion. Här krävs snabba beslut om hur vi ska gå vidare, och det vi beslutar har direkta konsekvenser för produktkvaliteten och Höganäs kunder. Det är hela tiden skarpt läge, vilket är stimulerande.

Sandra säger att hon har en fortsatt mycket positiv bild av Höganäs. Det är en arbetsplats där man tar hand om medarbetarna, där människor trivs och många stannar länge. Att hon är en av förhållandevis få kvinnor som arbetar i produktionen är ingenting Sandra tänker på.

– Visst är det mansdominerat i produktionen, men det blir fler kvinnor med tiden och eftersom det är ett modernt företag med bra gemenskap har könsfördelningen liten betydelse.