Utbytesprogram för talanger

Med utbytesprogrammet för talanger skapar Höganäs möjligheter för unga medarbetare att leva och arbeta utomlands inom företaget. Programmet har blivit en succé för alla parter.

”Unga människor är vår framtid, så vi måste respektera deras behov av utveckling och låta dem växa inom Höganäs. Den professionella aspekten är bara en del av det hela. Den personliga erfarenheten av att leva utomlands och arbeta med nya kollegor är lika viktig”, säger Deborah Jiang, Vice President Human Resources för APAC.

Programmets huvudsyfte är att öka möjligheterna för unga anställda att utveckla specifika kunskaper och kompetens och få erfarenhet av att arbeta på andra Höganäs-anläggningar i världen. Enligt Deborah få dock värdanläggningen samma möjlighet att dra nytta och lärdom av utbytet.

”Det är ett utbyte i ordets rätta bemärkelse, något som gynnar båda parter. Det är dels ett sätt för deltagarna att lära sig nya saker, dels en chans för deras nya kollegor att praktisera Höganäs ledarskapsprincip ’vi lär oss och utvecklas’. Det är också ett mycket bra sätt att främja mångfalden inom företaget.”

Deborah har följt deltagarna under programmets gång, och det har varit en känslosam upplevelse. För vissa deltagare har det varit den första utlandsresan. De kan till och med ha varit först i familjen med att resa utomlands. En del har till en början haft det kämpigt med avståndet till nära och kära och att anpassa sig till en ny miljö. Efter ett tag har de dock börjat uppskatta tillvaron och värdesätta erfarenheten som programmet erbjuder, säger Deborah.

”Jag är imponerad av deras drivkraft och det har verkligen varit en fantastisk personlig erfarenhet för dem. Jag är också stolt över att fyra av de sex deltagarna är kvinnor. När vi säger att vi vill skapa en arbetsplats med mångfald tror jag att könsaspekten är mycket viktig.”

Deborah förklarar att utbytesprogrammet ger ringar på vattnet: ”Jag tror att det ökar ledningens medvetenhet och får oss att tänka på hur vi utvecklar människor och även hur vi utvecklar oss själva som ledare.  Det handlar inte bara om talangutbyte utan även om kunskaper och praktiskt ledarskap. Jag hoppas verkligen att programmet blir en naturlig del av hur det är att jobba på Höganäs.”