Priyanka Gaikwad, kvalitetsingenjör
Utbytesprogram för talanger

”En utmärkt möjlighet att lära sig nya saker”

För Priyanka Gaikwad har Höganäs utbytesprogram för talanger varit en efterlängtad möjlighet att lära sig nya saker, samtidigt som hon har fått uppleva hur det är att bo utomlands.

”När jag först hörde talas om programmet hade jag inte arbetat de två år inom företaget som krävdes. Men jag uttryckte mitt intresse eftersom jag insåg vilken möjlighet det skulle vara, och när jag uppfyllde kraven antogs jag till Asia Tech Center (ATEC) hos Höganäs i Kina”, säger Priyanka, vars ursprungliga tjänst är som kvalitetsingenjör på Höganäs i Indien.

På ATEC har hon lärt sig en mängd nya saker och fått fördjupade kunskaper inom metallpulver, och av testning och undersökningsprocesser. Hennes plan är att fortsätta utbildningen inom metallografi för ytbeläggning och högtemperaturlödning.

Priyanka säger att deltagandet i utbytesprogrammet inte bara betytt en hel del yrkesmässigt – att flytta till Shanghai har också inneburit att hon snabbt har behövt anpassa sig till livet i en obekant miljö. Även om vissa omställningar var ganska besvärliga till en början har de också gett henne större självförtroende.

”Det är inte så enkelt när man inte talar kinesiska och jag har ställts inför nya utmaningar varje dag, som bara att fråga efter vägen eller inse att jag ätit något som jag som vegetarian inte borde. Men efter ett tag förvandlas det till roliga minnen och istället uppskattar jag de kulturella erfarenheter man får av att interagera med människor med annan bakgrund.”

Hon tillägger: ”Jag har fått större förståelse för kulturkontraster, både inom affärslivet och socialt. Jag kommer att ta med mig kunskaper om avancerade produkter och komponenter tillbaka hem, främst inom metallografi, kompaktering, sintring och värmebehandling, och tekniska färdigheter inom intern support och kundsupport så att jag i högre grad kan bidra till företagets tillväxt.”