Amperit® 508.072

碳化钨(WC-Co-Cr)热喷涂粉末

粒径:38/10微米
化学成分:WC 10Co 4Cr
粉末类型:团聚烧结粉末
适用于涂层工艺:HVOF

     
 

备注:

  • 粗颗粒碳化钨(WC)
  • 具有出色抗冲击性和抗气蚀性的致密涂层
  • 专为水力发电领域的应用而设计
 
     

 

了解更多