Amperit® 543.074

碳化钨(WC-CrC-Ni)热喷涂粉末

粒径:45/15微米
化学成分:WC 42CrC 16Ni
粉末类型:团聚烧结粉末
适用于涂层工艺:HVOF

     
 

备注:

  • 细WC
  • 最高工作温度750 °C
  • 致密有延展性的涂层,抗气蚀性高,适用于泵和阀门部件、活塞杆
  • 针对特定应用的WC-Co-Cr经济型替代品
 
     

 

了解更多