Amperit® 557.059

碳化钨(WC-Co-Cr)热喷涂粉末

粒径:30/5微米
化学成分:WC 10Co 4Cr
粉末类型:团聚烧结粉末
适用于涂层工艺:HVOF、HVAF

     
 

备注:

  • 中等粒径碳化钨(WC)
  • 用于工作在高压和盐水环境(如海底油气田)中的阀门部件上的涂层
  • 具有抗冲击性,用于抗气蚀性涂层,例如在水轮机转轮上,参见Amperit 558
 
     

 

了解更多