Om Höganäs

Om Höganäs

Leda positiv förändring genom materialinnovation

Vår vision är att driva positiv förändring genom materialinnovation, vilket i sin tur hjälper oss i ambitionen att bli en föredragen samarbetspart globalt inom hållbara pulvermaterial. Pulverteknologi erbjuder obegränsade möjligheter. Våra kunder kan inte bara reducera sin material- och energiförbrukning utan också dra nytta av nya och bättre lösningar som gör slutprodukten effektivare och billigare. Kort sagt är pulver ett resurseffektivt alternativ som passar väldigt bra för en rad olika branscher.

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling

Vi tror att den inbyggda kraften med pulver inom industrin är betydligt större än vad som utnyttjas idag, och att de kan bidra i väsentlig grad till en hållbar utveckling. Med pulverlösningar kan vi hjälpa till att lösa många utmaningar i samhället, som resursbrist och behovet av förnybar energi.

Vi strävar efter att leda positiv förändring genom materialinnovation eftersom vi vill skapa en bättre och mer hållbar värld för kommande generationer.

Höganäs värderingar

På Höganäs har vi fyra värderingar som står i centrum för allt vi gör. De definierar vad vi står för och vad andra kan förvänta sig av en medarbetare inom Höganäs. För att kunna leva upp till vår vision måste vi förstå och balansera behoven hos alla intressenter. Våra värderingar vägleder oss i hur vi närmar oss andra, i alla delar av verksamheten. Genom att sätta våra intressenter i centrum för allt vi gör, försäkrar vi oss om långsiktig framgång. När vi väger in alla våra intressenters behov i varje beslut, blir vi alla vinnare.

     
 

Våra värderingar:

  • Vi fokuserar på kunders framgång

  • Vi skapar långsiktigt värde

  • Vi respekterar och tror på varandra

  • Vi leder hållbar förändring

 
     

Läs mer om våra värderingar