Om Höganäs

Om Höganäs

Hur stål formar en bättre framtid

Stålets centrala betydelse för samhällsutvecklingen innebär att vi som arbetar inom stålindustrin har ett särskilt ansvar. Därför har olika stålföretag i Sverige, däribland Höganäs, enats om en vision för 2050: Stål formar en bättre framtid. Målet med visionen är att visa hur stålindustrin numera aktivt deltar i den pågående övergången till ett hållbart samhälle.

Läs mer om Vision 2050 @jernkontoret.se Klimatfärdplan @jernkontoret.se

Varje dag bidrar den svenska stålindustrin med sina produkter till det globala samhället. Stålindustrin vill nu delta ännu mer aktivt i den pågående övergången till ett hållbart samhälle – med större ansvar för människan och miljön. I mars 2013 enades därför den svenska stålindustrin om att införa en branschgemensam vision fram till 2050: Stål formar en bättre framtid.

Visionen innehåller tre åtaganden:

  • Vi leder teknikutvecklingen – vår forskning och innovation revolutionerar tekniken i framtidens samhällen. Våra stål utmanar ständigt teknikens gränser.
  • Vi föder kreativa individer – vår arbetsmiljö stimulerar människor att utveckla nya samhällslösningar i global samverkan. Vår kreativitet utmanar ständigt tankens gränser.
  • Vi skapar miljönytta – vår tillverkning använder resurser så effektivt att inget annat än samhällsnyttiga produkter lämnar företagen. Våra ambitioner utmanar ständigt det möjligas gränser.