Arbeta hos oss

Arbeta hos oss

Utvecklas med oss

Ta en lång historia av innovation och att utveckla metallpulverindustrin. Lägg till vår passion för att skapa ett hållbart samhälle. Avsluta sedan med vår starka företagsfilosofi som fokuserar på kundframgång och långsiktigt värdeskapande. Resultatet är en kreativ arbetsplats där individer och team trivs, samarbetar och har roligt. Bli en del av vårt globala team och hjälp oss att göra skillnad.

Individuellt engagemang är avgörande

På Höganäs har vi stark tilltro till individens kapacitet. Vi är säkra på att alla, oavsett roll eller formell bakgrund, både kan och vill utvecklas professionellt och som individ. Vi är övertygade om att var och en kan bidra till att förbättra både vår arbetsplats och Höganäs verksamhet.

Vårt mål är att skapa ett företag som förenar människor och som ser, uppskattar och tar vara på den enskilda individens fulla potential. Vi tror att en arbetsplats där människor är djupt engagerade i sitt arbete, upplever att de gör något meningsfullt och kan påverka, lägger grunden för vår framgång och hur vi presterar som företag.

Vill du arbeta på Höganäs?

Se våra lediga tjänster    Registrera ditt CV

Värderingarna som vägleder oss

På Höganäs har vi fyra värderingar som definierar vad vi står för och vad andra kan förvänta sig av en medarbetare inom Höganäs. Varje värdering berör en nyckelintressent: kunder, medarbetare, ägare och samhälle. Vi strävar efter att balansera alla fyra aktörers behov och intressen i våra beslut. På så sätt tror vi att vi kan förbättra och skapa mervärde för alla inblandade.

Vi sätter kundens framgång främst

På Höganäs är vi kundorienterade. Vi lyssnar på och förstår våra kunders och deras kunders önskemål och behov och vilket värde de söker. Vi utnyttjar denna kunskap för att ta fram bättre lösningar på nuvarande behov och göra kunderna redo för framtida utmaningar.

Vi ser till att kompetensen och förmågan hos var och en bidrar till våra kunders framgång. För att alltid hitta nya förbättringar och lösningar för våra kunder är vi alltid i rörelse, och tar initiativ till förändringar i hela värdekedjan.

Vi respekterar och tror på varandra

På Höganäs respekterar vi varandra. Vi pratar öppet och ärligt och lyssnar på allas förslag och åsikter. Återkoppling är välkommen eftersom vi tror att olika åsikter ger möjligheter att lära. Vi sätter värde på varje individs talanger och uppmuntrar varandra att bidra till lösningar. Vi förstår att vi alla har ett ansvar, både individuellt och som grupp, och att vi genom samarbete kan nå längre.

Vi kompromissar aldrig med vår egen eller andras säkerhet.

Var och en av oss bidrar till att skapa en arbetsplats där vi ser fram emot att stiga upp på morgonen – en arbetsplats som är inspirerande och där vi har skojigt tillsammans.

Vi skapar långsiktigt värde

Höganäs varumärke står för långsiktig, pålitlig verksamhet. Som marknadsledare tar vi ansvar för att utveckla och vidga metallpulvertekniken. Vi söker ständigt nya marknader för metallpulver och nya sätt att addera värde i hela värdekedjan och samhället i stort. Internt skapar vi långsiktigt värde genom att förbättra alla våra processer och bli effektivare i vårt vardagsarbete.

Vi omdefinierar kontinuerligt metallpulververksamheten för att säkra fortsatt tillväxt och lönsamhet.

Vi väljer den hållbara vägen

Hållbarhet är en naturlig aspekt av vår vardagsverksamhet, och vi uppmuntrar och ger alla medarbetare möjlighet att skapa en mer hållbar verksamhet och samhälle.

På Höganäs strävar vi efter att överträffa det som regelverket kräver att vi ska göra för miljön. Vi hittar sätt att göra varje samhälle vi är en del av till en sund och respektfull plats att leva på. Med vår lönsamhet, våra produkter och vårt kunnande kan vi bidra till övergången till ett hållbart samhälle.

Engagemang, öppenhet och transparens är de riktlinjer som vägleder oss.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta på Höganäs?

Möt några av våra anställda