Ledningsgrupp och styrelse

Nedan hittar du en lista över alla medlemmar i Höganäs ledningsgrupp och styrelse.

Ledningsgrupp

Mark Braithwaite, Senior Vice President APAC Continent

Mark Braithwaite

President APAC

Auktoriserad revisor, Fil. kand. (kemi)

Tidigare befattningar: Chief Financial Officer (finansdirektör), finanschef Höganäs Region Europe, Merrill Lynch och PriceWaterhouseCoopers

Anställd sedan: 2003
Född 1972

Styrelse