Produktområden

Höganäs är världens ledande tillverkare av metallpulver för pulvermetallurgi. Genom att utnyttja metallpulvrens oändliga möjligheter inspirerar vi industrin att göra mer med mindre. Applikationerna för metallpulver är närmast obegränsade. Idag används våra metallpulver inom så skilda områden som hårdlödning, pressning och sintring, ytbeläggning, additivtillverkning, svetsning, friktion och mycket annat.

Varför Höganäs?

Vi kan våra kunders verksamheter – och även deras kunders verksamheter. Höganäs är din innovativa samarbetspartner för kostnadseffektiva, lättare och hållbarare produkter, baserat på högprestanda pulvermaterial. 

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi morgondagens lösningar för fordonskomponenter, högtemperaturlödning, elmotorer och additiv tillverkning. Vi erbjuder de bästa pulvermaterialen för rätt uppgift och med optimal process. 

Oavsett bransch, geografisk placering eller tillämpning så finns det en Höganäs-lösning för dina behov.

Branscher

Aktuell kunskap

Aktuell kunskap

Vi strävar efter nära samarbeten med våra kunder för att lösa olika tekniska problem och för att tillsammans flytta fram gränserna och skapa nya affärsmöjligheter över hela världen.

Tjänster

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling

Metallpulverteknik erbjuder obegränsade möjligheter. Våra kunder kan inte bara reducera material- och energiförbrukning, utan också utnyttja nya och bättre lösningar som gör slutprodukten effektivare och billigare.

Vi tror att den inbyggda kraften i metallpulver kan användas i betydligt större utsträckning än vad som är fallet idag. Vi är också övertygade om att metallpulver kan bidra till en hållbar miljö. Med metallpulverlösningar kan vi bidra till att lösa många problem i samhället, till exempel resursbrist och behov av förnybar energi.

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling