Inspiration att göra mer med mindre

Applikationerna för metallpulver är närmast obegränsade. Idag används våra metallpulver inom så skilda områden som svetsning, högtemperaturlödning, pulvermetallurgi, ytbeläggning, friktion, järnberikning och mycket annat.

Och överallt ser vi fler och fler områden som kan dra nytta av metallpulvrens unika egenskaper. Se några exempel på hur vi kan ändra traditionella arbetssätt.

Överallt där det finns behov av metallpulver finns en lösning från Höganäs.

Välkommen att jobba hos oss

Höganäs är en kreativ arbetsplats där individer och team trivs, samarbetar och har roligt. En arbetsplats där du kan påverka. Eftersom vi hela tiden utvecklas och växer söker vi alltid nya talanger. Prova på en karriär inom Höganäs!

Karriärmöjligheter

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling

Metallpulverteknik erbjuder obegränsade möjligheter. Våra kunder kan inte bara reducera material- och energiförbrukning, utan också utnyttja nya och bättre lösningar som gör slutprodukten effektivare och billigare.

Vi tror att den inbyggda kraften i metallpulver kan användas i betydligt större utsträckning än vad som är fallet idag. Vi är också övertygade om att metallpulver kan bidra till en hållbar miljö. Med metallpulverlösningar kan vi bidra till att lösa många problem i samhället, till exempel resursbrist, brist på rent vatten och behov av förnybar energi.

"Vi inspirerar industrin att göra mer med mindre eftersom vi vill skapa en hållbar värld för framtida generationer."