Hållbarhet

Hållbarhet

Unik anläggning för förnybar energigas och biokoks

2018 invigde vi och Cortus Energy världens första anläggning för förnybar energigas och biokoks. Planen är att denna teknik så småningom ska kunna utnyttjas av hela järn- och stålindustrin. Anläggningen kan komma att revolutionera industrins ansträngningar att fasa ut fossila bränslen.

Unik anläggning för förnybar energigas och biokoks

2017 bröts ny mark i Höganäs när vi påbörjade byggandet av världens första anläggning för förnybar energigas och biokoks. I juni 2018 invigdes anläggningen.

 

Det finns för närvarande få realistiska alternativ till fossila bränslen för Höganäs på grund av krav på exakt processkontroll, hög temperatur och renhet. För att driva på en förändring startade vi projektet Probiostål och ett samarbete med Cortus Energy, som har utvecklat en teknik för förgasning och omvandling av biomassa till syntesgas.

Efter ett antal studier som visade möjligheterna med WoodRoll-processen – det vill säga förgasning och omvandling av biomassa till syntesgas – byggdes en försöksanläggning i Höganäs för att genomföra tester i industriell skala. Projektet innebär en unik möjlighet att utvärdera den nya tekniken på plats.

Anläggningen förgasar skogsbaserad biomassa till förnybar energigas (förnybar syntesgas). Energigasen kommer att ersätta naturgas i vår metallpulverproduktion. Testproduktion förväntas starta under 2020. Om tekniken visar sig vara användbar i industriell skala kan enbart den installerade enheten reducera våra fossila CO2 -utsläpp med cirka 10 000 ton per år.

Projektet är ett gemensamt forskningsprojekt mellan svensk stålindustri, Höganäs AB, Cortus Energy AB, olika universitet, Energimyndigheten och Miljövårdsverket. 

Cortus Energys webbplats

 

     
 

Nyhetsartiklar

 
     

 

I juni 2018 invigde vi och Cortus Energy världens första anläggning för förnybar energigas och biokoks.

Vi bygger en anläggning för förnybar energi