Soft magnetic composites

Soft magnetic composites

– enabling more efficient electromagnetic designs

Somaloy – soft magnetic composite technology for the future

Somaloy® is Höganäs’ trademark for soft magnetic composite powders with unique 3D flux properties. The Somaloy materials are developed for component manufacturing of electromagnetic applications, providing high performance and low losses. They are designed for efficient volume production at low cost, by utilising state-of-the-art technology. It is the 3D magnetic properties and the net shaping capabilities of the Somaloy materials that open up new opportunities to design compact, light and cost-efficient solutions.

Examples of how Somaloy can provide lower production costs: 

  • Size and weight reduction of components
  • Reduction of the total number of parts in the final application
  • Less need for machining
  • Low scrap rate in manufacturing

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling

Metallpulverteknik erbjuder obegränsade möjligheter. Våra kunder kan inte bara reducera material- och energiförbrukning, utan också utnyttja nya och bättre lösningar som gör slutprodukten effektivare och billigare.

Vi tror att den inbyggda kraften i metallpulver kan användas i betydligt större utsträckning än vad som är fallet idag. Vi är också övertygade om att metallpulver kan bidra till en hållbar miljö. Med metallpulverlösningar kan vi bidra till att lösa många problem i samhället, till exempel resursbrist och behov av förnybar energi.

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling