Arbetsplats

Arbetsplats

Höganäs som arbetsplats

En bra och meningsfull arbetsplats är en trygg plats där medarbetare och arbetsgrupper kan uppnå, utforska och utveckla sin potential och växa tillsammans med företaget.

Höganäs mål är att vara ett företag som erkänner och värderar alla individer, deras bidrag och potential. Vi tror att anställda som känner sig respekterade och har möjlighet att utvecklas och växa är avgörande för vårt resultat och vår fortsatta framgång.

Vi strävar efter att vara en ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder en bra och meningsfull arbetsplats där individer och team kan uppnå sin potential och sina ambitioner, ha en hälsosam och hållbar livsstil och belönas på ett rättvist och lämpligt sätt baserat på prestation och kompetens.

Mångfald, jämställdhet och inkludering

Respekt, likabehandling och jämställdhet är grundläggande för vårt arbete. Vi tror att mångfald är en framgångsfaktor, oavsett var i företaget du arbetar. Vår mångfalds- och jämställdhetsgrupp, som främst är inriktad på våra anläggningar i Sverige, arbetar hela tiden för att belysa dessa utmanande frågor i dialog med fackliga representanter och andra nyckelintressenter. Vår interna mångfaldspolicy gäller för närvarande bara i Sverige, men samtal om att införa en liknande policy för vår globala verksamhet har inletts.

Vi är inte nöjda med att kvinnor bara utgör 17 procent av den totala arbetsstyrkan, och det är ett område där vi måste bli bättre. Vi har alltid som mål att uppnå en jämn könsfördelning i urvalet av kandidater i alla rekryteringsprocesser.

Höganäs utför lönekartläggningar för att identifiera löneskillnader baserat på kön och ger tydliga förslag på hur vi kan uppnå jämlika lönevillkor. Vi måste se till att ersättningsprocesserna är samstämmiga och baseras på rättvisa principer och likabehandling. Ett viktigt område är att hitta möjligheter att få fler kvinnor att söka sig till viktiga kompetensområden.

Våra fyra ledarskapsprinciper:

  • Vi är alla ledare
  • Vi har alla potential
  • Vi är alla beroende av varandra
  • Vi lär oss och utvecklas

Kompetensutveckling

I tider av snabb utveckling och kontinuerlig förändring kommer vår förmåga att utveckla kompetens inom företaget att bli en framgångsfaktor för att framtidssäkra vår verksamhet.

Kompetensutveckling och karriärmöjligheter är avgörande. Vi har infört ett antal obligatoriska utbildningsprogram inom hållbarhet, energiledning, miljöskydd och säkerhet på arbetsplatsen. Vi erbjuder och uppmuntrar även anställda att utbilda sig inom språk, kommunikation, ledarskap och olika områden relaterade till pulvermetallurgi.

Några exempel

”Respekt, likabehandling och jämställdhet är grundläggande för vårt arbete.”

Therése Jönmark,
Senior Vice President Group HR

 

 

Arbetsplats

En bra och meningsfull arbetsplats