Om Höganäs

Om Höganäs

200 år av innovation

Höganäs grundades 1797 och är världsledande inom metallpulverlösningar. Idag har Höganäs cirka 2400 medarbetare och erbjuder mer än 3500 produkter, de flesta kundspecifika, från 16 produktionsanläggningar runt om i världen.

Läs om några viktiga händelser i vår historia:

1600-talet
Entreprenören och affärskvinnan Maria Sofia de la Gardie lade grunden för Höganäs gruvverksamhet på 1600-talet. Maria Sofia drev många olika företag inom jordbruk och tillverkning, och efter köpet av Krapperups slott blev hon även gruvägare.

Skånska kriget mellan Sverige och Danmark omöjliggjorde all gruvdrift – arbetarna kallades in till militärtjänstgöring och Maria Sofias egendom vandaliserades. Först i slutet av 1700-talet då Höganäsbolaget bildades kunde gruvdriften återupptas i stor skala.

1797

Höganäs grundas
Greve Erik Ruuth (1746-1820) är regeringsföreträdare, jordägare och industriman med gott anseende. Han startar flera företag i och utanför Helsingborg. 1797 grundar han ett bolag inom kolbrytning i den lilla fiskebyn Höganäs: ”Höganäs Stenkolsverk”. Under årens lopp byter företaget namn innan det 1966 får sitt nuvarande namn, Höganäs AB.

1825

Den keramiska eran tar sin början
Höganäs era inom keramik inleds när man börjar utnyttja lera, en biprodukt från stenkolsbrytningen. Den första produkten är tegel. Tio år senare startar man tillverkning av glaserat stengods. Saltglaserat stengods blir en viktig produkt för Höganäs och vanligt förekommande i svenska hem under många år. Tillverkningen bedrivs fortfarande i Höganäs, men i mindre skala.

1845

Sjöcrona expanderar
Johan Joakim Sjöcrona är anställd som fabrikschef och ser som sin uppgift att förbättra lönsamheten. Han utökar produktionen och förbättrar de sociala villkoren för arbetarna.

1895

Nordenfelt leder Höganäs till internationell berömmelse
Under ledning av Åke Nordenfelt (1890-1919) utökar Höganäs sin verksamhet inom tegel och ledningsrör.

1910

Sieurin uppfinner järnsvampmetoden
Höganäsmetoden utvecklas av ingenjör Emil Sieurin. Metoden innebär att järnmalm reduceras med hjälp av koks, kalk och lera. Efter att ha patenterat metoden startar Höganäs tillverkning 1911, och 1912 byggs en fabrik. Senare kommer Höganäs att börja mala det reducerade järnet till pulver – järnsvamppulver. Det är uppkallat efter hur järnpartiklarna ser ut i ett mikroskop: porösa som tvättsvampar.

Järnmalm

1940-61

Kolgruvorna läggs ned
Under andra världskriget är det stor efterfrågan på Höganäs produkter, i synnerhet kol. Stora mängder bryts och bolaget genererar stora vinster. Efter krigsslutet sjunker efterfrågan, och 1961 stängs alla Höganäs gruvor. 165 år av gruvbrytning är över.

1946

Järnpulvertillverkningen tar fart
Den första järnpulverfabriken öppnas i Höganäs.

1963

Enorm tunnelugn börjar producera järnsvamp
En ny modern järnsvampsanläggning invigs med en hela 265 meter lång tunnelugn.

1985

En period av stark tillväxt
I mitten av 80-talet sker stark tillväxt inom metallurgi. Fyra nya produkter lanseras under den perioden: Distaloy®, Hipaloy®, Somaloy® och Astaloy™, som alla fortfarande ingår i Höganäs produktsortiment.

1987

Höganäs (tillfälligt) privatägt
Industrimannen Ulf G. Lindén förvärvar aktier och omvandlar Höganäs till ett privatägt bolag. En koncern med namnet Höganäs-Kanthal bildas. Metallpulver utgör ett av fem affärsområden. Koncernen avyttrar och omstrukturerar för att fokusera allt mer på pulvermetallurgi. Den svenska finanskrisen 1992 tvingar Ulf G. Lindén att återintroducera Höganäs på börsen.

1990

Ny Distaloy®-fabrik startar produktion
En ny Distaloy-fabrik invigs i Höganäs. Anläggningen är högt automatiserad med bland annat automatiska transportfordon som förflyttar behållare i anläggningen utan mänsklig hjälp.

Sintringsnav invigt i Shanghai, Kina
Höganäs i Kina öppnar ett sintringsnav, som erbjuder den senaste sintringstekniken och -tjänsterna till kunder världen över. Här kan kunder utföra realistiska tester och utvärderingar och dra nytta av Höganäs kunnande och expertis.

1992

Produktionen utökas i Sverige och inleds i Kina
Behov av utökad kapacitet leder till stängning av stålverket i Bohus. Höganäs förvärvar ett stålverk i Halmstad, 60 kilometer norr om Höganäs. Efter ombyggnad uppgår kapaciteten till hela 200 000 ton.

Utrustning från Bohus-anläggningen transporteras till Shanghai och monteras upp där. I kombination med glödgningsugnar, en blandningsstation och ett lager är den kinesiska verksamheten redo att starta 1996.

1993

Spridning av kunskap om metallpulver
1993 startar Höganäs sin PM-skola – en kurs med målet att utveckla kunskapen inom metallpulver hos våra kunder.

1999

Omorganisation i Nord- och Sydamerika
Hoeganaes Corporation (HC) i Nordamerika säljs. Höganäs tvingas till detta när GKN, en av världens största tillverkare av PM-komponenter, förvärvar Interlake, som äger 80 % av HC. Höganäs och GKN kommer överens om försäljning av de återstående 20 % av aktierna som ägs av Höganäs.

Affären ger Höganäs möjlighet att sälja metallpulver på den nord- och sydamerikanska marknaderna hittills varit reserverade för HC. Som ett led i denna strävan förvärvar Höganäs en brasiliansk metallpulvertillverkare och grundar ett nytt dotterbolag i USA: North American Höganäs.

2000

Ny verksamhet etableras i USA
Det första steget i den nya nordamerikanska verksamheten är att bilda ett försäljningsbolag. Därefter förvärvas en stålfabrik i Stony Creek, First Miss Steel, och en järnpulvertillverkare i Niagara Falls, Pyron. 2001, invigs atomiseringsanläggningen. Två år senare förvärvar Höganäs SCM Metals i Johnstown för tillverkning av höglegerade metallpulver.

Sintringsnav invigt i Shanghai, Kina
Höganäs i Kina öppnar ett sintringsnav, som erbjuder den senaste sintringstekniken och -tjänsterna till kunder världen över. Här kan kunder utföra realistiska tester och utvärderingar och dra nytta av Höganäs kunnande och expertis.

2004

Fabriksuppgradering i Sverige
Astaloy™-fabriken i Höganäs renoveras och utökas med fler glödgningsugnar. Processerna övervakas och styrs från kontrollrummet i Distaloy®-fabriken.

2006

Nya etiska normer fastställs
Höganäs tror på ärliga och rättvisa affärsförhållanden. Detta arbetssätt formuleras i vår uppförandekod som godkänns av styrelsen. Koden gäller för alla anställda. Några år senare ger Höganäs ut en uppförandekod för sina leverantörer och underleverantör. Det utgör startskottet för en noggrannare utvärdering av leverantörer av kritiska material och tjänster.

2009

PoP Centre öppnar i Höganäs
Höganäs öppnar ett PoP Centre i Höganäs. Här kan kunder, partner och Höganäs-ingenjörer samarbeta och utveckla nya applikationsområden för metallpulver. Genom att installera liknande utrustning och processer som våra kunder har, kan Höganäs erbjuda en plats för testning av nya material, tekniker och processteg.

2010

Metallpulver används för vattenrening
Ett forskningsprojekt inom North American Höganäs har som mål att visa att metallpulver kan användas för att rena vatten. Produkten Cleanit® introduceras och ett vattenlaboratorium öppnas i Johnstown. Cleanit är särskilt väl lämpad för att fånga upp sexvärt krom, ett cancerframkallande ämne som är vanligt förekommande i vattenbrunnar världen över.

2011

Utveckling av nya applikationer
Två lovande nya applikationsområden introduceras: induktorer och elektriska drivsystem.

Under varumärket Inductit® tillverkar och säljer Höganäs induktorer för växelriktare inom sol- och vindkraft. Somaloy®, Höganäs mjukmagnetiska kompositmaterial, spelar en avgörande roll vid konstruktion av effektiva induktorer.

Höganäs elektriska drivsystem är en kraftfull motor för elektriska cyklar, mopeder och även bilar. Somaloy är även här en nyckelkomponent.

2012

Digital Metal® når marknaden
Höganäs förvärvar uppstartsföretaget Fcubic och etablerar det nya teknikområdet Digital Metal, i syfte att utforska potentialen för att kombinera 3D-utskrifter, så kallad additiv tillverkning, och företagets kunnande inom metallpulver och sintring.

2013

Höganäs åter privatägt
I oktober 2013 avregistreras Höganäs från börsen. Höganäs är nu åter ett privatägt bolag, med två lika stora ägare: Lindéngruppen och FAM.

Lindéngruppens ägare är Jenny Lindén Urnes, dotter till Ulf G. Lindén som omvandlade Höganäs till dagens metallpulverföretag. 

FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna.

2015

Höganäs och PMGI presenterar världens första PM-växellåda
PMGI – Powder Metal Gearbox Initiative – som startas och koordineras av Höganäs och tolv andra företag, presenterar världens första bil med en 6-växlad manuell växellåda baserad på pulvermetallurgi (PM). Kugghjulen är designoptimerade lösningar som demonstrerar pulvermetallurgins inneboende potential att reducera laster, vikt, buller och kostnader.

2016

ArcX öppnar i Shanghai och Höganäs
Två nya ArcX Tech Center för ytbeläggning öppnar i Shanghai i Kina och i Höganäs. ArcX är teknikcenter inom ytbeläggning med uppgift att erbjuda de bästa tekniska tjänsterna och utrustningen som går att uppbringa inom ytbeläggningsindustrin. Här hjälper vi våra kunder att skapa innovationer inom ytbeläggning som i sin tur leder till nya affärsmöjligheter.

More Höganäs lanseras More Höganäs, Höganäs ledningsfilosofi, lanseras.
More Höganäs innehåller vår vision, att "inspirera industrin att göra mer med mindre", våra värderingar – en för varje nyckelintressent (kunder, anställda, ägare och samhälle) – och våra principer för hur vi leder och för hur vi arbetar. Filosofin grundas på vår strävan att skapa en hållbar verksamhet, och bli en förebild för hållbarhet inom stålindustrin.

2017

Digital Metal® lanserar ny skrivare på het marknad
Digital Metal, ett företag inom Höganäskoncernen, startar serieproduktion av branschens första Binder Jetting 3D-skrivare. Jämfört med äldre teknik skriver den ut små och ytterst detaljerade komponenter genom att applicera tunna skikt av metallpulver och bindemedel.

Nytt huvudkontor för affärsområdet Environmental öppnar i Cary, North Carolina
Ett nytt huvudkontor och vattenreningslaboratorium öppnar i Cary, North Carolina. Anläggningen, som kommer att ha cirka 60 anställda, är avgörande för vår ambition att expandera inom vattenrening och marksanering.

Sintringsnav invigt i Shanghai, Kina
Höganäs i Kina öppnar ett sintringsnav, som erbjuder den senaste sintringstekniken och -tjänsterna till kunder världen över. Här kan kunder utföra realistiska tester och utvärderingar och dra nytta av Höganäs kunnande och expertis.

2018

Höganäs förvärvar verktygstillverkaren Alvier PM-Technology
Alvier är Europas största tillverkare av pressverktyg för komponenter av metallpulver. Förvärvet ger Höganäs möjlighet att utforska den optimala kombinationen av pulver och verktyg i kompakteringsprocessen. Alvier spelar en viktig roll i våra ansträngningar att tillämpa ny digital teknik i framtida process- och materiallösningar.

Höganäs tar steget in på den keramiska marknaden med förvärvet av STC
H.C. Starck-koncernens STC-division (Surface Technology & Ceramic Powders) är en ledande tillverkare och utvecklare av icke-oxiderande keramiska pulver. STC:s kompetenta personal och stora utvecklingsresurser kommer att stärka Höganäs kundsupport och hjälpa oss att erbjuda nya tillämpningar.