Order & Leveranser

Allmänna försäljningsvillkor

Höganäs allmänna försäljnings- och leveransvillkor har områdesspecifika versioner beroende på bolag.

Skattestrategi

Höganäs Group skattestrategi för Storbritanniens marknad.

Contact us

Get contacted by sales or technical support or find your contact.

Contact us