Petrit<sup>®</sup> L

Petrit® L

– Biprodukt som kan ersätta sand och grus

Hållbart alternativ till sand och grus

Petrit® L är ett cirkulärt och hållbart alternativ till sand och smågrus. Petrit L fungerar utmärkt i bullervallar och som råvara till stenull och cement.

Genom att använda Petrit L som ersättning för jungfruliga råvaror bidrar du till en cirkulär ekonomi eftersom det är en industriellt tillverkad mineral, baserad på slagg från Höganäs tillverkning av metallpulver. Detta i stället för att använda sand och grus som framställs genom att berg sprängs och krossas eller tas upp från exempelvis havsbottnar.

Användningsområden för Petrit L 

Materialet kan liknas vid sand och grus och kan användas till:

  • ytbeläggning på takpapp
  • vattenrening
  • tätskikt i deponier
  • konstruktionsmaterial i bullervallar
  • slaggbildare i metallurgiska processer
  • råmaterial för stenull och cement
  • hårdgjorda ytor

Petrit L är registrerat i REACH och finns tillgängligt i Sverige.

Produktinformation

Petrit® L är ett cirkulärt, hållbart och billigt alternativ till sand och smågrus. Petrit L fungerar utmärkt i bullervallar, stenull och cement.

Beroende på användningsområde siktas, krossas eller mals materialet till önskad fraktion.

Densitet (ton/m3)

Korndensitet:
Bulkdensitet:
Kompakterad densitet:
3,5
0-25 mm: 1,5
2,6

 

Leveranssätt

Petrit L hanteras och levereras i bulk på vanlig lastbil med täckt flak. Materialet skickas från Höganäs anläggning i Halmstad.

Pris

Gör en prisförfrågan

Kontakta oss

Kontakta oss för att få veta mer eller göra en prisförfrågan

Kontakt