Sponsring

Höganäs sponsrar varje år ett antal föreningar och evenemang både lokalt och nationellt. Vi har ambitionen att vara en aktiv och närvarande sponsor såväl som en viktig samarbetspartner. Höganäs ägnar sig åt sponsring och socialt engagemang för att stärka företagets varumärke, relationer, förtroende, och rekryteringar.

Det är viktigt att våra värderingar, och vår vision speglas i de projekt vi väljer att sponsra. Vi vill skapa värde och nytta för samhället med ett tydligt hållbarhetsfokus. Det innebär bland annat att vi önskar att de föreningar och initiativ vi stöttar ska sträva efter en socialt hållbar, jämställd och inkluderande verksamhet.  

Sponsringsverksamheten ska präglas av hög kvalitet genom samarbeten med seriösa partners. All sponsring ska stärka Höganäs och dess varumärke. Vår sponsring bygger på skrivna avtal och utvärderas årligen.

Ansökan

Höganäs tar behandlar sponsringsansökningar två gånger per år – en gång på våren och en gång på hösten. Innan du ansöker om sponsringsstöd vill vi att du läser igenom våra riktlinjer. Vi tar endast emot ansökningar via formuläret nedan.
Sista ansökan för våren är den 15 april och för hösten 15 oktober.
Riktlinjer

Vi sponsrar:

 • Vi sponsrar breda verksamheter där vi kan nå många människor i vårt lokalsamhälle. Vi engagerar oss inom såväl idrott, kultur som samhälle. Vi sponsrar även enskilda event inom dessa sektorer
 • Verksamheter som stämmer överens med våra värderingar och som verkar för inkludering och ett gott ledarskap
 • Innovation och entreprenörskap som bidrar till en hållbar utveckling av samhället

Vi sponsrar inte:

 • Broderliga, arbetar-, politiska eller religiösa organisationer som endast tjänar sina medlemmars intressen
 • Enskilda personer
 • Årsböcker och publikationer
 • Statliga och politiskt anslutna enheter som kan uppfattas som ett försök att få eller behålla affärer eller som skapar intryck av mutor
 • Organisationer som har visat sig engagera sig i korruption eller annat oetiskt beteende
 • Föreningar som inte tar ett socialt ansvar och som inte kraftfullt agerar mot missbruk, våld, och tar tydligt avstånd mot rasism och andra sociala orättvisor och som inte har verksamhet för både pojkar och flickor
 • Projekt där anknytningen mellan föreningen/organisationen och Höganäs saknas eller är otydlig
 • Skol- och studieresor

 

Förutom allmän goodwill vill vi att sponsringssamarbetet ska innehålla mervärden för Höganäs. De specificeras i avtalet mellan oss och den verksamhet vi sponsrar. Exempel på mervärden är:

 • Att Höganäs logotyp alltid finns med i föreningens marknadsföring och på dess hemsida samt att Höganäs får använda föreningens logotyp i eventuell marknadsföring
 • Att Höganäs logotyp är väl synlig på de klubbar eller föreningar som Höganäs sponsrar t.ex. runt en sarg eller arena, vid en informationstavla, på en klubbtröja etc
 • Att vi har rätt att använda tidningsartiklar samt omnämna föreningen i vår egen marknadsföring i Höganäs olika kanaler
 • Att vi där är möjligt kan få lova att medverka på ett eller annat sätt genom t.ex. att få presentera Höganäs eller att få biljetter till event etc

Formulär

Tack för din ansökan. I din e-post finns nu en sammanställning av de uppgifter som du har skickat in. 

Vi går igenom ansökningarna två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Vi kontaktar er efter nästa genomgång.

/Höganäs