Om Höganäs

Om Höganäs

Höganäs på tre minuter

Höganäs vision är att inspirera industrin att göra mer med mindre och vår ambition är att bli förstahandsvalet som leverantör av hållbara metallpulver. Genom att utnyttja oändliga möjligheter i våra metallpulver vet vi att vi kan öka resurseffektiviteten och leda en våg av förändring till det bättre. Med hängivna medarbetare på alla nivåer i vår organisation, fortsätter vi att omdefiniera vad som är möjligt och att överraska världen med nya positiva genombrott.

Världsledande inom metallpulver

Höganäs är världsledande på marknaden för järn- och metallpulver med en årskapacitet på 500 000 ton. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi morgondagens lösningar för fordonskomponenter, högtemperaturlödning, elmotorer och additiv tillverkning. Företaget grundades 1797 och ägs av Lindéngruppen och Wallenbergägda FAM.

     
 

Höganäs i korthet

  • 3 000 kunder i 75 länder
  • Över 3 500 produkter, de flesta kundspecifika, från 16 produktionsanläggningar
  • Försäljningskontor och/eller verksamheter i 15 länder
  • Cirka 800 beviljade patent
  • Omsättning 2022: 12 256 miljoner SEK
  • 2 400 anställda
  • Grundat 1797 som kolbrytningsföretag
  • Ägs av FAM och Lindéngruppen
 
     

 

This is metal powders