Klimatmål i linje med senaste vetenskapen

Höganäs är det första företaget i metallpulverbranschen som har fått sina klimatmål validerade av Science Based Targets initiative (SBTi). Detta försäkrar att klimatåtgärderna ligger i linje med den senaste vetenskapen.

Höganäs SBTi-godkänt

Målen som har validerats av SBTi inkluderar Höganäs åtagande att minska sina absoluta utsläpp av växthusgaser i scope 1 och 2 med 51 % till 2030 jämfört med basåret 2018.* Höganäs har också åtagit sig att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 3 från inköpta varor och tjänster, uppströms transporter och distribution samt affärsresor med 30 % inom samma tidsram.

På SBTi:s hemsida hittar du en lista över andra företag som också har fått sina mål validerade.

Valideringen är ett viktigt erkännande som visar att vi tar vår roll på allvar när det gäller att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Efter att våra mål skickades in för validering i januari 2022 har vi accelererat våra ambitioner ännu mer, till att nå nettonollutsläpp för scope 1 och 2 redan 2030 och genom hela värdekedjan till 2037. Även om dessa ambitioner inte ingick i valideringen av SBTi, är de ändå vad vi strävar efter.

* Gränsen i målet inkluderar markrelaterade utsläpp och uttag av råvara för bioenergi.

     
 

Fakta

Science Based Targets initiative (SBTi) gör det möjligt för företag att sätta upp ambitiösa mål för utsläppsminskningar i linje med den senaste klimatvetenskapen. Fokus är att skynda på företagen att halvera sina utsläpp före 2030 och uppnå nettonollutsläpp före 2050. Initiativet är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF) och är ett av åtagandena i We Mean Business Coalition.

Läs mer på SBTi:s hemsida