Personuppgiftspolicy

Gäller från och med den 8 december 2020

1: Inledning

Höganäs ansvarar för hur vi hanterar dina personuppgifter. Höganäs består av Höganäs AB (ett aktiebolag bildat i Sverige med registreringsnummer 556005–0121) och dess dotterföretag (gemensamt benämnt ”Höganäs”,“vi"eller ”vår”). För att tillämplig dataskyddslagstiftning ska följas, kommer dina uppgifter att kontrolleras av den Höganäs‑filial eller dotterföretag inom Höganäskoncernen som du har instruerat, som tillhandahåller produkter eller tjänster till dig, köper produkter eller tjänster från dig eller på annat sätt kommunicerar med dig och varje sådan enhet betraktas som oberoende personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Denna policy (“Personuppgiftspolicy”) gäller alla sådana enheter och förklarar hur Höganäs samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt de rättigheter du har som registrerad hos Höganäs.

Personuppgiftspolicyn gäller för alla produkter och tjänster som tillhandahålls av Höganäs i samband med beställning, inköp, support, service, marknadsföring, evenemang och andra förfrågningar samt vid all annan kontakt med Höganäs, exempelvis vid besök på vår webbplats www.hoganas.com ("webbplatsen") eller kontakt via e-post eller telefon.

2: Definitioner

I denna Personuppgiftspolicy syftar termen "personuppgifter" på all information relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person, exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer (i USA Personal Identifiable Information – PII).

I denna Personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. ”Behandling” avser varje åtgärd eller serie av åtgärder som vi utför med avseende på dina personuppgifter eller serie av personuppgifter, däribland insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning, konsultation, användning, utlämning via överföring, spridning eller annan metod för tillhandahållande, anpassning eller kombinering, begränsning eller radering som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy.

3: Information vi behandlar och varför vi gör det

Vilken information vi behandlar om dig beror på din relation och dina aktiviteter med Höganäs. Höganäs samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för de syften som anges i avsnitten 3.1 – 3.8 nedan.

När du ombeds uppge personuppgifter kan du välja att avböja. Om du väljer att inte lämna uppgifter som är nödvändiga för att få åtkomst till en viss produkt/tjänst, kan det hända att du inte kan använda den specifika produkten/tjänsten eller på annat sätt interagera med Höganäs.

3.1: Kunder

– om företaget du arbetar för köper våra produkter och tjänster

Informationskategorier

Syften

Kontaktinformation (t.ex. namn, e-postadress, företagsadress och telefonnummer)

Effektiv kommunikation: kommunikation om beställningar och för att svara på dina frågor; skicka information om Höganäs produkter och tjänster som är intressanta för dig; skapa leads; uppfylla vår skyldighet att hålla dig informerad om säkerhetsfrågor; kommunicera tekniska förändringar; ingå och fullfölja avtal med det företag som du representerar

Organisations-/företagsinformation (t.ex. vilket företag du arbetar för och på vilken avdelning)

Effektiv kommunikation och marknadsföring: förstå vilken information om produkter och tjänster som du är intresserad av

Utbildning (t.ex. utbildningar, kurser, fortbildning, kompetens, kvalifikationer)

Administrera vår relation som leverantör till er och kommunicera och utveckla nya fortbildningsmöjligheter som kan vara intressanta för dig

Individuella preferenser (såsom språk och matpreferenser)

Ge effektiv kommunikation på det språk du föredrar och uppfylla dina kostrelaterade önskemål. För att erbjuda dig en trevlig upplevelse när du arbetar med oss.

Service- och garantiinformation (servicehistorik och garantianspråk)

I syfte att uppfylla garantier, förbättra produktutveckling och uppfylla våra skyldigheter när det gäller underhåll

Hälso- och säkerhetsinformation (t.ex. incidenter som inträffar under besök i våra test- och tillverkningsanläggningar och eventuella skador som kan uppstå vid användning av vår utrustning eller våra produkter)

Uppfylla rättsliga skyldigheter att registrera incidenter och skadeståndshantering. Förbättra säkerheten i farliga miljöer och underlätta tillgången för personer med fysiska funktionsnedsättningar

Reseinformation (såsom visum- och passinformation, resekostnader, färdväg)

Arrangemang av resor till Höganäs anläggningar och evenemang, inklusive hjälp med visum

3.1: Privatpersoner

Om du har kontakt med Höganäs som privatperson, kan vi också behandla följande personuppgifter:

Informationskategorier

Syften

Finansiell information (som kredit- eller betalningsinformation, bankkontoinformation)

Uppfylla avtal och finansiell kontroll: för att betala eller ta emot betalningar; bedöma kredit- och betalningshistorik; uppfylla skyldigheter när det gäller bekämpning av penningtvätt; hantera rabatter och återbetalningar

Kontraktsinformation (såsom försäljnings- och inköpsorder, leveransadress eller returadress, faktureringsinformation och annan information som samlats in i samband med våra kundavtal, uppdragsomfattning  om du är försäljningsagent)

Underlättande av orderhantering, leverans och garantier; administration av servicenivåavtal; hantering av avtal

3.2: Leverantörer

– om du arbetar för ett av våra många leverantörsföretag som vi köper varor och tjänster från

Informationskategorier

Syften

Kontaktinformation (t.ex. namn, e-postadress, företagsadress och telefonnummer)

Effektiv kommunikation: skicka och ta emot information om Höganäs offerter och beställningar och ditt erbjudande; svara på dina frågor; skapa leads; information om säkerhetsfrågor; kommunikation om tekniska förändringar och ändringar av beställningar; ingå och fullfölja avtal med det företag som du representerar

Organisations-/företagsinformation (t.ex. vilket företag du arbetar för och på vilken avdelning)

Effektiv kommunikation och inköp: förstå vilka produkter och tjänster du kan erbjuda Höganäs

Utbildning (t.ex. utbildningar, kurser, fortbildning, kompetens, kvalifikationer)

Administrera vår kundrelation och kommunicera och utveckla nya fortbildningsmöjligheter som du kan vara intresserad av

Individuella preferenser (såsom språk och matpreferenser)

Ge effektiv kommunikation på det språk du föredrar och uppfylla dina kostrelaterade önskemål. För att erbjuda dig en trevlig upplevelse när du har kontakt med oss.

Service- och garantiinformation (omleverans och reparation, servicehistorik och garantianspråk)

För att uppfylla garantier, förbättra produktutveckling och för att du ska kunna uppfylla dina skyldigheter när det gäller underhåll

Hälso- och säkerhetsinformation (t.ex. incidenter som inträffar under besök i våra test- och tillverkningsanläggningar och eventuella skador som kan uppstå vid användning av vår utrustning eller våra produkter)

Uppfylla rättsliga skyldigheter att registrera incidenter och skadeståndshantering. Förbättra säkerheten i farliga miljöer och underlätta tillgången för personer med fysiska funktionsnedsättningar

Reseinformation (såsom visum- och passinformation, resekostnader, färdväg)

Arrangemang av resor till Höganäs anläggningar och evenemang, inklusive hjälp med visum

3.3: Affärspartners

– om du arbetar för en av våra distributörer eller agenter eller andra mellanhänder eller partners som vi samarbetar med

Informationskategorier

Syften

Kontaktinformation (t.ex. namn, e-postadress, företagsadress och telefonnummer)

Effektiv kommunikation: kommunikation om beställningar, marknadsföring och frågor; skicka information om Höganäs produkter och tjänster som kan intressera dig; skapa leads; uppfylla vår skyldighet att hålla dig informerad om säkerhetsfrågor; kommunicera tekniska förändringar; ingå och fullfölja avtal med det företag som du representerar

Organisations-/företagsinformation (t.ex. vilket företag du arbetar för och på vilken avdelning)

Effektiv kommunikation och marknadsföring: förstå vilken information om produkter och tjänster som du är intresserad av

Utbildning (t.ex. utbildningar, kurser, fortbildning, kompetens, kvalifikationer)

Hantera vår affärsrelation med dig och kommunicera och utveckla nya fortbildningsmöjligheter som kan vara av intresse för dig

Information för hantering av efterlevnadsrisker (resultat från utförda bedömningar av efterlevnadsrisker, såsom screening av sanktionerade parter, utvärderingar av landsrisker)

Identifiera transaktioner som vi inte skulle vilja genomföra på grund av efterlevnad av rättsliga regler och krav, främst med avseende på bekämpning av penningtvätt, bestickning, korruption och ekonomiska sanktioner och vårt intresse av att uppnå global efterlevnad i enlighet med detta samt riskhantering, företagens sociala ansvar och arbete med hållbarhet när det gäller vilka affärspartners vi vill göra affärer med

Individuella preferenser (såsom språk och matpreferenser)

Ge effektiv kommunikation på det språk du föredrar och uppfylla dina kostrelaterade önskemål. För att erbjuda dig en trevlig upplevelse när du har kontakt med oss.

Service- och garantiinformation (servicehistorik och garantianspråk)

I syfte att uppfylla garantier, förbättra produktutveckling och uppfylla våra skyldigheter när det gäller underhåll

Hälso- och säkerhetsinformation (t.ex. incidenter som inträffar under besök i våra test- och tillverkningsanläggningar och eventuella skador som kan uppstå vid användning av vår utrustning eller våra produkter)

Uppfylla rättsliga skyldigheter att registrera incidenter och skadeståndshantering. Förbättra säkerheten i farliga miljöer och underlätta tillgången för personer med fysiska funktionsnedsättningar

Reseinformation (såsom visum- och passinformation, resekostnader, färdväg)

Arrangemang av resor till Höganäs anläggningar och evenemang, inklusive hjälp med visum

3.4: Digitala besökare

– om du besöker vår webbplats utan att du registrerar dig digitalt

Informationskategorier

Syften

Information om evenemanget som du deltog i

För att följa upp med mer information om den produkt eller tjänst som du visade intresse för och för att skicka information om relaterade produkter och tjänster

Information om inloggning och användning, enhetsdata och platsdata (såsom IP-adress, cookies, som beskrivs mer detaljerat i avsnitt 6 nedan, sessionsidentifierare, webbläsare och enhetstyp, operativsystem, språkinställningar, hänvisnings-URL:er, enhetsnamn, land, plats, information om  hur och när du använder vår webbplats och annan teknisk information)

Hantera och förbättra din övergripande webbupplevelse. Anpassa din surfupplevelse och låta oss leverera den typ av innehåll och produkter/tjänster som är mest intressanta för dig. Se till att vi kan ge dig bättre service och kunna svara på dina eventuella frågor. Behandla dina transaktioner på ett effektivt sätt. Administrera en kampanj, undersökning eller annan webbplatsaktivitet. Upprätthålla säkerheten och driften av vår webbplats. Interna analyser och rapporteringssyften.

3.5: Personer som besöker våra kontor/anläggningar

– om du besöker något av våra kontor eller någon av våra anläggningar

Informationskategorier

Syften

Kontaktinformation (t.ex. namn, e-postadress, företagsadress och telefonnummer)

Effektiv kommunikation: svara på dina frågor; skicka information om Höganäs produkter och tjänster som är intressanta för dig; skapa leads; uppfylla vår skyldighet att hålla dig informerad om säkerhetsfrågor; kommunicera tekniska förändringar

Organisations-/företagsinformation (t.ex. vilket företag du arbetar för och på vilken avdelning)

Effektiv kommunikation och marknadsföring: förstå vilken information om produkter och tjänster som du är intresserad av

Plats, datum och tid för besöket

Researrangemang och välkomstmeddelanden

Video, foto, tid och plats för inspelning samt fordonets registreringsnummer

Begränsad kameraövervakning. Kameror finns vid vissa obemannade eller bemannade grindar till industriområdena för följande syften:

Öppna och stänga grindarna säkert för att förhindra skador på fordon och människor

Kontrollera att inga obehöriga får tillgång till industriområdet när grindarna öppnas

Övervaka utsatta områden där det finns risk för att obehöriga får tillträde till industriområdet obemärkt

För att förebygga och bevisa skador på egendom och andra brott

Utreda incidenter och olyckor

Fordonets registreringsnummer

Underlätta och hantera parkeringstillstånd

Individuella preferenser (såsom språk och matpreferenser)

Ge effektiv kommunikation på det språk du föredrar och uppfylla dina kostrelaterade önskemål. För att erbjuda dig en trevlig upplevelse när du har kontakt med oss.

Hälso- och säkerhetsinformation (t.ex. incidenter som inträffar under besök i våra test- och tillverkningsanläggningar och eventuella skador som kan uppstå vid användning av vår utrustning eller våra produkter

Uppfylla rättsliga skyldigheter att registrera incidenter och skadeståndshantering. Förbättra säkerheten i farliga miljöer och underlätta tillgången för personer med fysiska funktionsnedsättningar

Reseinformation (såsom visum- och passinformation, resekostnader, färdväg)

Arrangemang av resor till Höganäs anläggningar och evenemang, inklusive hjälp med visum

Information om evenemanget som du deltog i

För att följa upp med mer information om den produkt eller tjänst som du visade intresse för och för att skicka information om relaterade produkter och tjänster

3.6: Besökare som registrerar sig på webbplatsen

– om du använder vår webbplats för att begära information om våra produkter eller tjänster, registrerar dig för nyhetsbrev eller evenemang, svarar på enkäter eller marknadsföringskommunikation eller använder något av våra forum. Om du använder vår webbplats för att ansöka om ett jobb – en separat personuppgiftspolicy

Informationskategorier

Syften

Kontaktinformation (t.ex. namn, e-postadress, företagsadress och telefonnummer)

Effektiv kommunikation: svara på dina frågor; skicka information om Höganäs produkter och tjänster som är intressanta för dig; skapa leads; uppfylla vår skyldighet att hålla dig informerad om säkerhetsfrågor; kommunicera tekniska förändringar

Organisations-/företagsinformation (t.ex. vilket företag du arbetar för och på vilken avdelning)

Effektiv kommunikation och marknadsföring: förstå vilken information om produkter och tjänster som du är intresserad av

Individuella preferenser (såsom språk och teknikpreferenser)

Tillhandahålla effektiv kommunikation på det språk du föredrar. För att erbjuda dig en trevlig upplevelse när du har kontakt med oss.

Information om evenemanget som du deltog i

För att följa upp med mer information om den produkt eller tjänst som du visade intresse för och för att skicka information om relaterade produkter och tjänster

Information om vilka sidor du besökte på webbplatsen när du gav oss dina kontaktuppgifter och om det material du laddade ner från vår webbplats.

För att följa upp med mer information om den produkt eller tjänst som du visade intresse för och för att skicka information om relaterade produkter och tjänster

Information om Höganäs nyhetsbrev eller annat Höganäs-relaterat material som du prenumererar på

Leverera material och följa upp med mer information om den produkt eller tjänst du visade intresse för och för att skicka information om relaterade produkter och tjänster

3.7: Personlig registrering

– om du registrerar dig personligen vid något av våra evenemang

Informationskategorier

Syften

Kontaktinformation (t.ex. namn, e-postadress, företagsadress och telefonnummer)

Effektiv kommunikation: svara på dina frågor; skicka information om Höganäs produkter och tjänster som är intressanta för dig; skapa leads; uppfylla vår skyldighet att hålla dig informerad om säkerhetsfrågor; kommunicera tekniska förändringar

Organisations-/företagsinformation (t.ex. vilket företag du arbetar för och på vilken avdelning)

Effektiv kommunikation och marknadsföring: förstå vilken information om produkter och tjänster som du är intresserad av

Plats, datum och tid för besöket

Researrangemang och välkomstmeddelanden

Individuella preferenser (såsom språk och matpreferenser)

Ge effektiv kommunikation på det språk du föredrar och uppfylla dina kostrelaterade önskemål. För att erbjuda dig en trevlig upplevelse när du har kontakt med oss.

Information om evenemanget som du deltog i

För att följa upp med mer information om den produkt eller tjänst som du visade intresse för och för att skicka information om relaterade produkter och tjänster

Information om Höganäs nyhetsbrev eller annat Höganäs-relaterat material som du prenumererar på

För att följa upp med mer information om den produkt eller tjänst som du visade intresse för och för att skicka information om relaterade produkter och tjänster

3.8 Information från andra källor

Utöver ovan angivna kategorier av personuppgifter som behandlas och identifierade syften, har vi utvecklat ett separat Integritetsmeddelande för att beskriva due diligence och andra screening‑aktiviteter som sker i enlighet med lagstadgade skyldigheter och riskhanteringsrutiner som vi köper från Dow Jones/Factiva Limited.

Under vissa särskilda omständigheter kan vi också samla in och behandla personuppgifter från offentliga databaser, marknadsföringspartners och andra externa källor för att förbättra vår förmåga att tillhandahålla relevant marknadsföring, relevanta erbjudanden och tjänster till dig och uppdatera våra register. Denna information omfattar postadress, e-postadress, befattning, telefonnummer, användarbeteende, IP-adress, sociala medieprofiler, sociala medie-URL:er och anpassade profiler. Syftet med denna insamling är att kunna tillhandahålla riktad reklam och evenemangskampanjer.

4: Rättslig grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter så som anges i avsnitt 3 ovan för att kunna ingå eller uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter med företaget/organisationen som du arbetar för, vi behandlar således dina personuppgifter på den rättsliga grunden av berättigat intresse. Om du kontaktar Höganäs som privatperson eller söker jobb hos oss måste vi behandla dina personuppgifter för att ingå eller fullgöra våra avtalsförpliktelser med dig. I de fall där du tillhandahåller din jobbansökan via vår webbplats har vi en separat personuppgiftspolicy för den information som du delar med oss och för att behandla denna information måste vi dessutom ha ditt samtycke.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för direktmarknadsföring (dock endast för produkter och tjänster som marknadsförs av Höganäs). Det gör det möjligt för oss att ge dig, och det företag/den organisation du arbetar för, erbjudanden eller annan direktmarknadsföring relaterad till våra produkter/tjänster, via brev, e-post eller telefonsamtal. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring baseras på våra berättigade affärsintressen. Du kan när som helst välja att inte få direktmarknadsföring genom att klicka på länken i meddelandet som skickas till dig.

När du beställer material från oss eller prenumererar på nyhetsbrev och liknande, kan vi på grund av lagliga skyldigheter behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycke.

Vissa av de personuppgifter som Höganäs samlar in kan behandlas för att uppfylla rättsliga skyldigheter, som krävs enligt lagar, domar eller regeringsbeslut, eller på grund av vårt berättigade intresse att uppfylla våra globala rättsliga skyldigheter, för att minska efterlevnadsrisker och för att bedriva vår verksamhet. Sådana krav kan till exempel finnas i tillämpliga dataskyddslagar, redovisningslagar eller penningtvättslagar samt i olika exportkontrolls- och sanktionsbestämmelser.

Vi kan även använda dina personuppgifter för att följa lagar eller rättsliga processer, skydda, verkställa eller försvara våra juridiska rättigheter, vår säkerhet eller egendom, skydda oss mot bedrägerier och annan olaglig verksamhet samt för att hantera olika risker. De rättsliga grunderna för dessa syften är efterlevnad av lagstadgade skyldigheter och vårt berättigade intresse av att skydda våra affärsintressen och vår egendom.

5: Hur länge behandlas dina personuppgifter?

Om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lokal lagstiftning som gäller för Höganäs, kommer dina personuppgifter endast att lagras så länge Höganäs anser det vara nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka personuppgifterna samlades in i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter kommer att raderas eller anonymiseras så snart de inte längre är relevanta för sitt syfte.

Dessutom behandlar vi aldrig personuppgifter längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagar, regler, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi hanterar i syfte att göra affärer med din arbetsgivare/kund sparas under den tid vi behöver dem för att kunna uppfylla avtalet, utöva våra rättigheter och uppfylla våra åtaganden gentemot det företag du representerar eller på annat sätt arbetar för.

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi gör affärer med det företag du representerar, eller på annat sätt arbetar för, så länge det krävs för att upprätthålla en kundkontakt.

Personuppgifter som behandlas för marknadsföringssyften lagras i tre år efter affärsrelationens slut, dvs. efter det att vi tillhandahållit produkterna/tjänsterna och det företag/organisation du arbetar för inte längre är en befintlig affärspartner/kund hos oss. Om du inte vill att vi ska behålla dina personuppgifter för marknadsföringssyften under denna tid, kan du kontakta oss eller klicka på länken i det meddelande vi skickade till dig.

För att Höganäs ska kunna uppfylla de rättsliga skyldigheter som följer av lagstiftning (avseende bokföring, produktsäkerhet, penningtvätt osv.) eller för att hävda Höganäs rättsliga intressen (i en pågående eller kommande rättsprocess) kan det vara nödvändigt för Höganäs att lagra personuppgifterna under längre tid. Personuppgifterna kommer dock endast att lagras så länge som det är nödvändigt och/eller för ett visst syfte.

6: Cookies

När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör överför till din dator eller telefon via din webbläsare (om du tillåter det). Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsens eller tjänsteleverantörens system att känna igen din webbläsare och samla in och komma ihåg viss information. Cookies används för att hjälpa oss att förstå dina preferenser baserat på din aktivitet på webbplatsen, för att anpassa innehåll och annonser och för att tillhandahålla sociala mediefunktioner så att vi kan erbjuda dig bättre tjänster. Vi använder också cookies för att sammanställa aggregerad information om webbplatstrafik och webbplatsinteraktion, så att vi kan erbjuda bättre upplevelser och verktyg på webbplatsen i framtiden. Vi kan använda tillförlitliga tjänster från tredje part som Google Analytics och Google Data Studio och de hanterar denna information för vår räkning. Vi kan också dela information om din användning av vår webbplats på våra sociala medier, i reklam och till analyspartners som kan kombinera den med annan information som du har gett dem eller som de har samlat in från din användning av deras tjänster.

På vår webbplats har vi inbäddat innehåll från sociala mediekanaler och andra onlineleverantörer som Facebook, LinkedIn, Twitter, Tint, Dreambroker, Google Maps och Google reCAPTCHA. Detta kan resultera i att cookies utanför vår kontroll placeras av dessa webbplatser, så kallade tredjepartscookies.
Inbäddat innehåll från följande tredje parter kan ställa in cookies i din webbläsare. Följ länkarna nedan för att läsa mer om hur dessa tjänster använder cookies.

 

Läs mer om hur vi använder cookies i vår Cookiepolicy och Cookieförklaring (se länken ”Change your consent” nedan). Du kan också när som helst välja att inte tillåta vissa cookies genom att justera dina cookieinställningar i Cookieförklaringen. Om du inaktiverar vissa cookies kommer vissa av våra tjänster inte att fungera optimalt. 

Change your consent

7: Sociala medier

Höganäs kan tillhandahålla konton på sociala medier och kan samla in och behandla personuppgifter som du uppger på sociala medier som är relaterade till oss. Detta kan ske genom att du publicerar något på våra sociala mediekanaler eller skickar direktmeddelanden eller genom att du taggar Höganäs i sociala medier. Alla personuppgifter som du väljer att uppge i sådana forum har lämnats in frivilligt och vi har ett berättigat intresse av att driva vår verksamhet och kommunicera med dig, samt att skydda varumärket Höganäs, förhindra bedrägligt beteende och stödja befintliga kunder/leverantörer eller andra partners. Uppgifterna som du lämnar in kan läsas, samlas in eller användas av andra som besöker dessa forum. Dessa tredje parter kan, efter eget gottfinnande, skicka oönskade meddelanden till dig. Vi ansvarar inte för hur dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter.

Kommentarer från användare på sociala medier som hänvisar till Höganäs, inlägg på Höganäs sociala medier och liknande, återspeglar inte nödvändigtvis Höganäs åsikter och Höganäs bekräftar inte heller att de är korrekta.

Höganäs följer villkoren för de sociala medieplattformar där Höganäs finns och vi förbehåller oss rätten att radera stötande, profana eller socialt oansvariga kommentarer, inlägg och uppladdningar. Användare som inte följer villkoren kan blockeras och rapporteras för vidare utredning.

8: Dina rättigheter som registrerad

I vissa regioner, t.ex. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”), Kalifornien, Brasilien etc. har du vissa rättigheter när det gäller de personuppgifter som vi lagrar.

Du har rätt att få information från oss om personuppgifter avseende dig behandlas eller inte. Du har också i de flesta fall rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar. Du kan dessutom be oss att uppdatera, korrigera eller radera dina personuppgifter, eller invända mot eller be oss att begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Kontaktinformationen anges i slutet av denna Personuppgiftspolicy. För att säkerställa din identitet i samband med din förfrågan, kan vi komma att be dig om ytterligare information. Vi kommer inte på ett olagligt sätt diskriminera dig om du utövar dina rättigheter när det gäller din integritet.

Förfrågningar ska skickas skriftligen till oss där du specificerar vilken information du vill få. Vi kommer att besvara din förfrågan snarast möjligt. Om vi inte kan uppfylla din begäran om tillgång till den aktuella informationen, kommer vi att ange anledningen till detta. Kopior på dina personuppgifter kommer att skickas till din bokföringsadress såvida inget annat överenskommits skriftligen.

Om vi har samlat in personuppgifter och behandlingen baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan göra detta genom att klicka på länken ”avregistrera” eller “hantera prenumeration” längst ner i Höganäs e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss (kontaktinformation finns nedan). Om du har ansökt om jobb hos Höganäs kan du när som helst logga in och uppdatera din profil. Observera dock att om du återkallar ditt samtycke så kommer det inte att påverka lagligheten av behandlingen före återkallandet och det kommer inte heller att påverka behandlingen av dina personuppgifter som utförs på grundval av en annan rättslig grund än ditt samtycke.

Om du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet. Information om hur du kontaktar tillsynsmyndigheter finns i avsnittet Kontakter nedan.

9: Informationsdelning

Höganäs säljer eller utbyter inte personuppgifter till tredje part. Vi kan dock överföra dina personuppgifter till tredje part baserat på vårt berättigade intresse för att driva vår verksamhet och förse dig med högkvalitativa produkter och tjänster, göra inköp, ge dig marknadsföring och annan kommunikation (i tillämpliga fall genom att använda tjänster från tredjepartsföretag). Det innebär att vi delar vissa av de personuppgifter vi har samlat in från dig med dessa utvalda tredje parter, till exempel företag som tillhandahåller servrar och molnbaserade tjänster eller säljare som agerar för vår räkning. Höganäs förbinder sig att vidta adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid sådan delning eller överföring av dina personuppgifter till tredje part. Dessa tredje parter kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med och för de syften som anges i denna Personuppgiftspolicy.

Höganäs är ansvarigt för den behandling av dina personuppgifter som utförs av sådan tredje part och även för att säkerställa att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Vi och våra säljare behandlar vanligtvis bara personuppgifter om personer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) inom EES. Om dina personuppgifter överförs från ett land inom EES till ett land utanför EES, kommer Höganäs säkerställa att personuppgifterna förblir skyddade och att överföringen till länder utanför EES sker i enlighet med gällande dataskyddslagar. Om EU-kommissionen inte anser att landet kan tillhandahålla en adekvat dataskyddsnivå, har vi lämpliga åtgärder, såsom standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen, för att skydda dina personuppgifter. Om du vill få en kopia av våra säkerhetsåtgärder för sådana överföringar, finns information om hur du gör det under avsnittet Kontakter nedan.

Höganäs kan också dela dina personuppgifter med ett annat företag inom Höganäskoncernen, om det krävs för att göra affärer med det företag du representerar, marknadsföra och sälja relevanta Höganäsprodukter och -tjänster till dig och för att svara på dina frågor.

Höganäs kan dela eller överföra dina personuppgifter i samband med eller under förhandlingar om fusioner, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.

Höganäs kan behöva lämna ut dina personuppgifter om så krävs enligt gällande lagstiftning, vid rättsliga processer eller myndighetsbeslut. Sådan utlämning kan till exempel ske till polisen, skattemyndigheten eller andra statliga myndigheter. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till våra professionella rådgivare, inklusive leverantörer av juridiska tjänster och revisorer i samband med professionell rådgivning för att skydda våra rättigheter och till brottsbekämpande myndigheter för att skydda, verkställa eller försvara våra juridiska rättigheter, vår integritet, säkerhet eller egendom eller för att skydda oss mot bedrägerier och annan olaglig verksamhet eller för att hantera olika risker.

10: Säkerhet

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förebygga och begränsa risker för dataintrång osv. vidtar Höganäs tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Dessa åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, utlämnande, ändringar och radering.

11: Ändringar av Personuppgiftspolicyn

Höganäs förbehåller sig rätten att vid behov ändra denna Personuppgiftspolicy för att uppfylla gällande lagstiftning. Sådana ändringar erfordras i händelse av förändringar i lagstiftningen, till följd av yttranden från tillsynsmyndigheter eller andra organ som avger utlåtanden baserade på gällande dataskyddslagar. Dessutom kommer denna personuppgiftspolicy vid behov att uppdateras till följd av ändringar av produkter/tjänster.

När denna Personuppgiftspolicy uppdateras kommer datum för uppdateringen att anges högst upp i Personuppgiftspolicyn. Om Höganäs gör större förändringar av denna Personuppgiftspolicy eller ändrar sättet på vilket vi behandlar dina personuppgifter, kan vi meddela dig antingen genom att lägga upp ett meddelande på vår webbplats eller genom att skicka ett meddelande till dig. Vi uppmanar dig att granska denna Personuppgiftspolicy ofta för att få information om hur vi skyddar dina personuppgifter.

12: Kontaktinformation för Koncernens DSO (Dataskyddsombud) och tillsynsmyndigheter

Om du har frågor angående denna Personuppgiftspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, eller om du vill göra en förfrågan i enlighet med Personuppgiftspolicyn eller rapportera ett brott mot Personuppgiftspolicyn, kan du kontakta vårt dataskyddsombud (DSO) via e-post på dpo@hoganas.com, eller skriva till:

Höganäs AB (publ)
Att.: Group DPO
SE - 263 83 Höganäs

Eller ringa på +46 42 33 80 00 och be att få tala med vårt dataskyddsombud.

Vi kommer att svara på dina frågor och klagomål om vår behandling av dina personuppgifter. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du kontakta en lokal tillsynsmyndighet eller justitiekansler.

En lista över tillsynsmyndigheter i Europeiska unionen, inklusive vår ledande tillsynsmyndighet i Sverige, Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten finns här.

Om du är bosatt i Schweiz finns information om hur du kontaktar dataskyddsmyndigheten här.