Arbeta hos oss

Arbeta hos oss

Karriär på Höganäs

Höganäs är en kreativ arbetsplats där individer och team trivs, samarbetar och har roligt. En arbetsplats där du kan påverka. Eftersom vi hela tiden utvecklas och växer söker vi alltid nya talanger.

Fantastiska karriärmöjligheter

En gång anställd, alltid anställd? Det kanske inte är helt sant, men eftersom vi tror på våra medarbetare och uppmuntrar dem att ta nya initiativ, finns det goda möjligheter till en lång och framgångsrik global karriär inom Höganäs. Utifrån våra styrkor erbjuder vi varierande karriärvägar kombinerat med geografisk och tvärfunktionell rörlighet.

Intresserad av en karriär inom Höganäs?

Se våra lediga tjänster      Registrera ditt CV

Kompetensutveckling

För Höganäs handlar kompetensutveckling lika mycket om kunskap och förmåga som motivation. Vi ger våra medarbetare bästa möjliga framtidsutsikter genom att erbjuda utbildningsinitiativ som utvecklar deras kompetens. Under 2016 introducerade vi vår så kallade person- och kompetensutvärderingsprocess i syfte att koordinera vår personal- och kompetensutveckling med våra affärsstrategier och affärsbehov. Vi utvärderar affärsbehoven och definierar personal- och kompetenskraven baserat på dessa behov. På så sätt skapar vi en hållbar process för att utveckla affärskompetensen på ett strategiskt och fokuserat sätt.

I många delar av världen får nya medarbetare inom produktionen utbildning som är anpassad till deras specifika uppgift. De får även en egen mentor. Kontorsmedarbetare måste genomgå ett antal kurser inom områden som ledarskapsutveckling, arbetsmiljö och arbetslagstiftning. Vi uppmuntrar dessutom våra medarbetare att ytterligare utveckla sin kompetens. I Sverige kan anställda ansöka om sponsring och stipendier för att studera valfria akademiska kurser på fritiden.

Vi gör redan en hel del, men vårt nästa steg är att utarbeta standarder och ett enhetligt synsätt som säkerställer att vi agerar konsekvent, som ett företag.

Fantastiska karriärmöjligheter på Höganäs

Vårt ledarskap

På Höganäs strävar vi efter att vara en globalt föredragen leverantör av hållbara pulver – det är en djärv ambition. För att lyckas krävs ledarskap och engagemang från vår sida.

En Höganäs-ledare främjar:

  • Samarbete över gränserna, skapar en kultur där säkerheten kommer först, föregår med gott exempel, samt agerar med integritet och bygger förtroende.
  • Prestation som levererar resultat, strävar ständigt efter att förstå kundernas nuvarande och framtida behov medan man tar ansvar.
  • Utveckling av sig själv och andra, vilket innebär att ge och be om uppriktig återkoppling för ökad självkännedom.
  • Förändring som räknas, främjar en kultur av ständiga förbättringar, innovation och dagligt lärande.

Stämmer det in på dig? Då bör du definitivt skicka in en ansökan. Vi söker hela tiden efter nya talanger för att stärka vår organisation.

Se våra lediga tjänster