Arbeta hos oss

Arbeta hos oss

Karriär på Höganäs

Höganäs är en kreativ arbetsplats där individer och team trivs, samarbetar och har roligt. En arbetsplats där du har möjlighet att påverka. Eftersom vi kontinuerligt utvecklas och växer söker vi alltid efter nya talanger. Prova på en karriär inom Höganäs!

Fantastiska karriärmöjligheter

En gång anställd, alltid anställd? Det kanske inte är helt sant, men eftersom vi tror på våra medarbetare och uppmuntrar dem att ta nya initiativ, finns det goda möjligheter till en lång och framgångsrik global karriär inom Höganäs. Utifrån våra styrkor erbjuder vi varierande karriärvägar kombinerat med geografisk och tvärfunktionell rörlighet.

Intresserad av en karriär inom Höganäs?

Se våra lediga tjänster      Registrera ditt CV

Kompetensutveckling

För Höganäs handlar kompetensutveckling lika mycket om kunskap och förmåga som motivation. Vi ger våra medarbetare bästa möjliga framtidsutsikter genom att erbjuda utbildningsinitiativ som utvecklar deras kompetens. Under 2016 introducerade vi vår så kallade person- och kompetensutvärderingsprocess i syfte att koordinera vår personal- och kompetensutveckling med våra affärsstrategier och affärsbehov. Vi utvärderar affärsbehoven och definierar personal- och kompetenskraven baserat på dessa behov. På så sätt skapar vi en hållbar process för att utveckla affärskompetensen på ett strategiskt och fokuserat sätt.

I många delar av världen får nya medarbetare inom produktionen utbildning som är anpassad till deras specifika uppgift. De får även en egen mentor. Kontorsmedarbetare måste genomgå ett antal kurser inom områden som ledarskapsutveckling, arbetsmiljö och arbetslagstiftning. Vi uppmuntrar dessutom våra medarbetare att ytterligare utveckla sin kompetens. I Sverige kan anställda ansöka om sponsring och stipendier för att studera valfria akademiska kurser på fritiden.

Vi gör redan en hel del, men vårt nästa steg är att utarbeta standarder och ett enhetligt synsätt som säkerställer att vi agerar konsekvent, som ett företag.

Vårt ledarskap

På Höganäs strävar vi efter att vara världsledande inom metallpulverteknik och att bli en föregångare på våra målmarknader – en djärv föresats. För att lyckas krävs ledarskap och engagemang från vår sida.

Vi har definierat fyra principer för vårt ledarskap:

  • Vi är alla ledare: Oavsett var i organisationen vi arbetar är vi ansvariga för att leda oss själva. Det innebär att ta ansvar för våra uppgifter, vår egen prestation och utveckling, och att vara en bra kollega som hjälper andra att växa och utvecklas.
  • Vi har alla potential: Vi tror att var och en har potential och ambition att ta ansvar för och bidra till både vår arbetsplats och affärsverksamhet.
  • Vi lär oss och utvecklas: Som anställda på Höganäs utför och utvecklar vi våra arbetsuppgifter som individer och i team. Vi inser hur viktigt det är att lära sig nya saker och utveckla sin kompetens – till nytta för både oss och företaget.
  • Vi är beroende av varandra: vi erkänner att vi är beroende av varandra och förstår att vi måste samverka för Höganäs bästa. Därför syftar vårt ledarskap till att inspirera alla till att ta ansvar, arbeta tillsammans och utveckla sin kompetens.

Stämmer det in på dig? Då bör du definitivt skicka in en ansökan. Vi söker hela tiden efter nya talanger för att stärka vår organisation.

Se våra lediga tjänster