Oxide powders, silicon and silicides

Höganäs’ selection of oxide powders, silicon and silicides are developed for advanced ceramics applications as well as for thermal spray.

Yttrium oxide powders can be used for dental ceramics that are free from porcelain and metal. Yttrium oxide is used to stabilise Zirconia, which is a very hard ceramic base material. Yttrium oxide powders can also be used as an additive in special glass, as a catalyst carrier, as a sintering additive and for luminescent materials.

Silicon metal powder is used for reaction-bonded Silicon Nitride and for infiltration for SiC. Silicon nitride is used in the casting industry for foundry applications. Molybdenum disilicide is a refractory ceramic, which is primarily used in heating elements for temperatures up to 1,800 °C, in electric furnaces and in the production environment when producing glass, steel, electronics and ceramics. These oxide powders, silicon and silicides are all available from Höganäs’ wide product portfolio of advanced ceramics powders. 

Find your oxide powders at Höganäs:

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling

Metallpulverteknik erbjuder obegränsade möjligheter. Våra kunder kan inte bara reducera material- och energiförbrukning, utan också utnyttja nya och bättre lösningar som gör slutprodukten effektivare och billigare.

Vi tror att den inbyggda kraften i metallpulver kan användas i betydligt större utsträckning än vad som är fallet idag. Vi är också övertygade om att metallpulver kan bidra till en hållbar miljö. Med metallpulverlösningar kan vi bidra till att lösa många problem i samhället, till exempel resursbrist och behov av förnybar energi.

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling