Hållbarhet

Hållbarhet

EU-förordningen REACH

REACH – EU-förordningen om kemikaliehantering, inklusive Höganäs-produkter – har som mål att tillhandahålla bättre information i hela leverantörskedjan om effekterna av olika ämnen, och på så sätt skydda människors hälsa och miljön från risker relaterade till kemikalier. I praktiken innebär det att alla ämnen som tillverkas i eller importeras till EU i större mängd än 1 ton per år måste registreras.

Höganäs Sweden AB har registrerat ämnena järn, EAF-slagg, koppar, molybden, mangansulfid, trevärd järnfosfid, nickel, krom, kisel och aluminium. Höganäs Belgium S.A. har registrerat järn, nickel, molybden, krom, fosfor, kisel, volfram, bor, kobolt och pyrogen kiseldioxid. Alla andra ämnen upphandlas via distributionskedjor där REACH-registrering redan har införts.

Kontakt

Andreas Klemp
Director Product Stewardship