Cobalt powders for 3D printing and surface coating

Our range of cobalt powders includes cobalt-chrome alloys for 3D printing applications as well as cobalt-based powders for surface coating deposition techniques such as flame spraying and HOVF.

Cobalt powders are commonly used to manufacture superalloys which ar used to produce magnetic, wear- and corrosion resistant and high-strength products. Alloys based on cobalt powders are suitable for applications such as blades in jets and gas turbines where its temperature stability is important. Alloys where cobalt powders are combined with chromium and molybdenum are used for prosthetic parts such as knee and hip replacements and in dental applications. Like iron, cobalt is magnetic and can be used to make magnets.

Cobalt powders are mainly used in key technologies such as additive manufacturing (AM) and surface coating. Höganäs’ AM-specific cobalt powders are often alloys that consist of cobalt, chrome and other metals such as molybdenum and nickel.

When it comes to surface coating applications, the powder is added to a surface, making it much harder and more resilient against wear, corrosion etc. Surface coating encompasses many different deposition techniques where the use of alloys based on cobalt powders is common, such as HVOF (High Velocity Air Fuel), laser cladding and plasma transferred arc (PTA).

Find your cobalt powders at Höganäs:

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling

Metallpulverteknik erbjuder obegränsade möjligheter. Våra kunder kan inte bara reducera material- och energiförbrukning, utan också utnyttja nya och bättre lösningar som gör slutprodukten effektivare och billigare.

Vi tror att den inbyggda kraften i metallpulver kan användas i betydligt större utsträckning än vad som är fallet idag. Vi är också övertygade om att metallpulver kan bidra till en hållbar miljö. Med metallpulverlösningar kan vi bidra till att lösa många problem i samhället, till exempel resursbrist och behov av förnybar energi.

"Vi inspirerar industrin att göra mer med mindre eftersom vi vill skapa en hållbar värld för framtida generationer."