Petrit<sup>®</sup> E

Petrit® E

– Biprodukt som kan ersätta makadam och grus

Hållbart alternativ till makadam och grus

Petrit® E är ett cirkulärt och hållbart alternativ till makadam och grus. Det fungerar utmärkt i markkonstruktioner, stenull och cement.

Genom att använda Petrit E som ersättning för jungfruliga råvaror bidrar du till en cirkulär ekonomi eftersom det är en industriellt tillverkad mineral, baserad på slagg från Höganäs tillverkning av metallpulver. Detta i stället för att använda makadam som framställs genom att berg sprängs och krossas.

Användningsområden för Petrit E

Materialet kan liknas vid grus och sten och klarar hård belastning och kan användas till:

  • asfalt
  • betong
  • betongblock
  • bärlager
  • crossbanor
  • grusväg
  • hårdgjorda ytor
  • konstruktionsmaterial för markkonstruktioner
  • råmaterial för stenull och cement
  • vattenrening

Petrit E är registrerat i REACH och finns tillgängligt i Sverige.

Produktinformation

Petrit® E är ett cirkulärt och hållbart alternativ till makadam och grus. Det fungerar utmärkt i markkonstruktioner, stenull och cement.

Beroende på användningsområde siktas, krossas eller mals materialet till önskad fraktion.

Densitet (ton/m3)

Korndensitet:
Bulkdensitet 0 – 25 mm:
Bulkdensitet 25 – 50 mm:
Kompakterad densitet:

3,5
1,7
1,4
2,6

 

Leveranssätt

Petrit E hanteras och levereras i bulk på vanlig lastbil med täckt flak. Materialet skickas från Höganäs anläggning i Halmstad.

Pris

Gör en prisförfrågan

Kontakta oss

Kontakta oss för att få veta mer eller göra en prisförfrågan

Kontakt