Petrit<sup>®</sup> T och Petrit<sup>®</sup> T-S

Petrit® T och Petrit® T-S

– Biprodukt som kan ersätta kalk och kol

Hållbart alternativ till kalk och kol

Petrit® T samt Petrit® T-S är ett cirkulärt och hållbart alternativ till kalk och kol. Petrit T och Petrit T-S fungerar utmärkt för strukturkalkning samt för markstabilisering, jordförbättring och som konstruktionsmaterial.

Genom att använda Petrit T och Petrit T-S som ersättning för jungfruliga råvaror bidrar du till en cirkulär ekonomi eftersom de är industriellt tillverkade mineral, baserade på slagg från Höganäs tillverkning av metallpulver.

Petrit T-S är baserat på Petrit T och har fuktats för att minska damningen och underlätta hantering. Materialet blir då stabilt, vilket gör att det tål höga belastningar och går att använda som konstruktionsmaterial.

Användningsområden för Petrit T och Petrit T-S

Materialet är mycket finkornigt och kan användas till:

  • markstabilisering
  • jordförbättring (strukturkalkning)
  • additiv vid förbränning för både energiutvinning och styrning av slaggbildning
  • filler i betong och plast
  • slaggbildare i metallurgiska processer
  • hårdgjorda ytor 

Petrit T och Petrit T-S är registrerat i REACH och finns tillgängliga i Sverige.

Produktinformation

Petrit® T ett cirkulärt och hållbart alternativ till kalk och kol. Petrit T och Petrit® T-S fungerar utmärkt för strukturkalkning samt för markstabilisering, jordförbättring och som konstruktionsmaterial.

Leveranssätt

Petrit T levereras i bulkbil och skickas från anläggningen i Höganäs.

Densitet (ton/m3)

Bulkvikt:
Materialdensitet:

0,75 – 1,00
2,9

 

Pris

Gör en prisförfrågan

Petrit® T-S är ett cirkulärt och hållbart alternativ till kalk och kol. Petrit® T och Petrit T-S fungerar utmärkt för strukturkalkning samt för markstabilisering, jordförbättring och som konstruktionsmaterial.

Materialet har fuktats för att minska damningen och underlätta hantering. Materialet blir då stabilt, vilket gör att det tål höga belastningar och går att använda som konstruktionsmaterial.

Leveranssätt

Petrit T-S hanteras och levereras i bulk på vanlig lastbil med täckt flak från Höganäs anläggning i Höganäs.

Densitet (ton/m3)

Bulkvikt:
Materialdensitet:

0,75 – 1,00
2,9

 

Pris

Gör en prisförfrågan

Kontakta oss

Kontakta oss för att få veta mer eller göra en prisförfrågan

Kontakt