Petrit<sup>®</sup>

Petrit®

– Biprodukt baserat på slagg från Höganäs tillverkning av metallpulver

Petrit, biprodukt från stålindustrin som bidrar till en cirkulär ekonomi

Petrit® är ett cirkulärt, hållbart och billigt alternativ till sand, grus, makadam, kalk och kol. Genom att använda Petrit, som är en biprodukt från stålindustrin, istället för jungruliga råvaror bidrar du till en cirkulär ekonomi.

Slagg är viktig för att styra smältprocessen optimalt och tillverkas för att dels fungera som en skyddande hinna över stålbadet, dels för att binda och filtrera fosfor och kisel som inte är önskvärt i stålet.

Av slaggen som Höganäs tillverkar årligen blir 15 000-16 000 ton Petrit. För att materialet ska bli extra mineralrikt och få en grusliknande konsistens justeras förhållandet mellan kalcium och kisel. Den färdiga produkten är ett material som kan packas väldigt hårt och även lämpar sig väl för bland annat produktion av asfalt, ballast i betong och i stenullsproduktion.

Höganäs kan idag erbjuda tre produkter som hållbara alternativ till jungfruliga råvaror såsom sand, grus, makadam, kalk och kol.

Petrit® E – materialet kan liknas vid grus och sten och kan bland annat användas till asfalt, betong, stenull, vattenrening och konstruktionsmaterial till vägbyggnationer.

Petrit® L – materialet kan liknas vid sand och grus och kan bland annat användas till tätskikt, slaggbildare i metallurgiska processer och ersättning för andra mineralråvaror.

Petrit® T – ett mycket finkorningt material som är hållbart och billigt alternativ till kalk och kol inom bland annat markstabilisering, jordförbättring (strukturkalkning) och filler till betong och plast.

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling

Metallpulverteknik erbjuder obegränsade möjligheter. Våra kunder kan inte bara reducera material- och energiförbrukning, utan också utnyttja nya och bättre lösningar som gör slutprodukten effektivare och billigare.

Vi tror att den inbyggda kraften i metallpulver kan användas i betydligt större utsträckning än vad som är fallet idag. Vi är också övertygade om att metallpulver kan bidra till en hållbar miljö. Med metallpulverlösningar kan vi bidra till att lösa många problem i samhället, till exempel resursbrist och behov av förnybar energi.

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling