Cutting

Cutting

Safe, high-efficiency powder cutting

Powder cutting is a term used in the metallurgical industry for various types of flame processing of high alloy and refractory material. A typical oxy-fuel flame cannot generate sufficient heat to cut materials such as stainless steel due to the formation of heatresistant slag.

Powder cutting, in which iron powder is added to the flame, has a twofold effect. Firstly, the burning (oxidation) of the iron powder provides a higher cutting temperature. Secondly, the heat-resistant slag is diluted by the oxidised iron powder, causing a decrease of the slag melting temperature. This results in a more fluid slag that can easily be removed by the oxygen stream.

Designed for

  • High affinity for oxygen at the cutting temperature
  • High burning temperature
  • Excellent flow characteristics
  • Reduced nozzle wear

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling

Metallpulverteknik erbjuder obegränsade möjligheter. Våra kunder kan inte bara reducera material- och energiförbrukning, utan också utnyttja nya och bättre lösningar som gör slutprodukten effektivare och billigare.

Vi tror att den inbyggda kraften i metallpulver kan användas i betydligt större utsträckning än vad som är fallet idag. Vi är också övertygade om att metallpulver kan bidra till en hållbar miljö. Med metallpulverlösningar kan vi bidra till att lösa många problem i samhället, till exempel resursbrist och behov av förnybar energi.

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling