A wide range of iron powders

Höganäs is the world’s leading manufacturer of iron powders. We offer an exceptionally wide range of iron powders that are used for many different technologies, such as pressing and sintering, additive manufacturing and surface coating.

Using iron powder is a versatile and cost-effective way of producing durable precision components in complex shapes. The techniques where it is typically used include AM (additive manufacturing), brazing, chemical and metallurgical cutting, friction, HIP (hot isostatic pressing), pressing and sintering, and welding. Iron powder is also used in soft magnetic composites where it is well suited as core material for electrical motors.

Höganäs is famous for its consistent production of high-quality iron powder. We produce sponge iron powder and atomised iron powder from scrap metal. As the world’s leading metal powder company, Höganäs’ ambition is to become the first producer of green metal powder in the world and to inspire and set the benchmark within our industry. 

Find your iron powders at Höganäs:

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling

Metallpulverteknik erbjuder obegränsade möjligheter. Våra kunder kan inte bara reducera material- och energiförbrukning, utan också utnyttja nya och bättre lösningar som gör slutprodukten effektivare och billigare.

Vi tror att den inbyggda kraften i metallpulver kan användas i betydligt större utsträckning än vad som är fallet idag. Vi är också övertygade om att metallpulver kan bidra till en hållbar miljö. Med metallpulverlösningar kan vi bidra till att lösa många problem i samhället, till exempel resursbrist och behov av förnybar energi.

"Vi inspirerar industrin att göra mer med mindre eftersom vi vill skapa en hållbar värld för framtida generationer."