Hot Polymer Filtration

Hot Polymer Filtration

Stainless Steel powders

Höganäs' filtration media

The production method for this special material is based on high-pressure water atomization. A liquid metal stream is shattered by water jets into small particles. These grains have an extremely irregular shape.

The porosity volume and particle surface area are dictated by the size and shape of the powder particles. Larger grains tend to give a higher porosity, but a lower active surface area. Finer particles give a higher active surface area, but a somewhat lower porosity volume. The high active surface area ensures good cleaning during filtration.

The filtration particles are made of stainless steel alloys specially developed for hot polymer filtration. The chemical composition is important for the particles’ strength and corrosion resistance.

The alloys used should be strong enough to minimize collapse during filtration and offer stable pressure during the filtration cycle. As the particles are not brittle, they do not crack up during filtration. Consequently there is no risk of the nozzles clogging.

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling

Metallpulverteknik erbjuder obegränsade möjligheter. Våra kunder kan inte bara reducera material- och energiförbrukning, utan också utnyttja nya och bättre lösningar som gör slutprodukten effektivare och billigare.

Vi tror att den inbyggda kraften i metallpulver kan användas i betydligt större utsträckning än vad som är fallet idag. Vi är också övertygade om att metallpulver kan bidra till en hållbar miljö. Med metallpulverlösningar kan vi bidra till att lösa många problem i samhället, till exempel resursbrist och behov av förnybar energi.

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling