Hållbarhet

Göra skillnad med metallpulver

Höganäs i korthet

8,7 %

minskad energiförbrukning sedan 2010

14 980

ton minskade CO2- utsläpp genom att använda el från förnybara källor

16 %

av våra medarbetare är kvinnor

83 %

av alla processrelaterade restmaterial återanvändes eller återvanns

Hållbar utveckling är det enda alternativet

Vår framgång – och våra kunders – är beroende av att både samhället och naturen är vid god hälsa. Men det finns utmaningar, som befolkningstillväxt, resursbrist, klimatförändringar och sociala orättvisor som hotar denna hälsa. Därför har vi engagerat oss starkt i hållbarhet och siktar på att bli ett riktmärke inom hållbarhet för stålindustrin.

Ekonomisk styrka och framgång kan inte uppnås om vi bortser från miljön och världen omkring oss. Och vice versa – det är ett ömsesidigt beroende. För Höganäs är detta kärnan i hållbar utveckling.

Som företag åstadkommer Höganäs förändring genom våra  metallpulverlösningar och kunskaper. Vi anser att metallpulver kan och ska användas inom industrin i betydligt högre grad och att de kan bidra till hållbar tillväxt. Därför har vi som vision att ”inspirera industrin att göra mer med mindre”.

Höganäs går med i FN:s Global Compact (UNGC)Höganäs går med i FN:s Global Compact (UNGC). Detta frivilliga initiativ lanserades år 2000 för att uppmuntra företag i hela världen att anta och implementera policyer inom hållbarhet och socialt ansvarstagande. Vi har åtagit oss att efterleva UNGC:s tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption och att kontinuerligt sträva efter att uppnå hållbar utveckling.

Besök UNGC:s webbplats

Vårt arbete med att ersätta fossilt kol och fossila bränslen med förnybara alternativ

Vad vi gör

Hållbarhet och Höganäs

Höganäs har som mål att vara en katalysator för förändring och bli ett verkligt hållbart företag. För oss är omsorg om miljön och samhället sammankopplat med affärsframgång, och vi kan inte uppnå det ena utan det andra. Våra produkter – metallpulver – ger inte bara våra kunder möjlighet att minska material- och energiförbrukningen, utan hjälper dem även att öka slutprodukternas effektivitet och minska livscykelkostnaderna. Vår vision är att ”inspirera industrin att göra mer med mindre”. Vi fortsätter att samordna hållbarhet med vår affärsplanering, och hållbarhet betraktas allt mer som en naturlig del av diskussionerna i hela företaget.

Bestiga hållbarhetsberget

Varje resa består av mindre delsträckor, och vår resa börjar med hållbarhetsberget. Genom att följa fem strategiska leder till toppen hoppas vi kunna nå vår ambition att bli branschledande inom hållbarhet.Bergsleder

En bra och meningsfull arbetsplats
 Bygga samhällen och ansvarsfulla partnerskap
 Hållbart erbjudande och långsiktig lönsamhet
 Framtidssäkrad verksamhet
 Klimatneutral verksamhet