Nickel powders for tough applications

Apart from being the world-leading iron powder producer, Höganäs provides its customers with nickel powders for use in everything from turbine blades to desalination plants, thanks to its strong corrosion-resistant properties.

Nickel powders are widely used in thousands of products. Nickel is very corrosion-resistant and has a very high melting point of 1,455 °C. At room temperature, nickel is one of the few ferromagnetic metals, but becomes non-magnetic above 355 °C.

Nickel powders are used in many different technologies including additive manufacturing (AM), brazing pastes for fuel cell applications, powder welding, Hot isostatic Pressing (HiP) and surface coating (flame spraying and cold spraying). At Höganäs, you can find a wide array of nickel powders for all these technologies. Our own brands of nickel powders include Amperit® and Surfit®, available in many different particle sizes and hardness strengths.

Find your nickel powders at Höganäs:

Metallpulver bidrar till hållbar utveckling

Metallpulverteknik erbjuder obegränsade möjligheter. Våra kunder kan inte bara reducera material- och energiförbrukning, utan också utnyttja nya och bättre lösningar som gör slutprodukten effektivare och billigare.

Vi tror att den inbyggda kraften i metallpulver kan användas i betydligt större utsträckning än vad som är fallet idag. Vi är också övertygade om att metallpulver kan bidra till en hållbar miljö. Med metallpulverlösningar kan vi bidra till att lösa många problem i samhället, till exempel resursbrist och behov av förnybar energi.

"Vi inspirerar industrin att göra mer med mindre eftersom vi vill skapa en hållbar värld för framtida generationer."